cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join
  • Embed to your blog

Collection: Programmeerimine Pascalis

creator: Hans Põldoja Share

Content

Tsüklid Tsüklid
Aritmeetikafunktsioonid Aritmeetikafunktsioonid
Loogikaavaldised Loogikaavaldised
Valiklaused Valiklaused
Sisestus- ja väljastuslaused. Andmetüübid. Aritmeetikaavaldised Sisestus- ja väljastuslaused. Andmetüübid. Aritmeetikaavaldised
Mis on programmeerimine? Mis on programmeerimine?
Algoritmi mõiste ja blokkskeemid Algoritmi mõiste ja blokkskeemid

Methods

Praktikum Praktikum

Tools

Free Pascal Free Pascal

Teaching and learning story

Pascali programmeerimise kursust õpetasin ma 2001/2002 õppeaastal 12. klassi õpilastele. Kursuse eesmärgiks oli anda algteadmised programmeerimisest ja tekitada õpilastes huvi IT erialade vastu.

Minu kogemuse põhjal sobib Pascal programmeerimise algõpetuseks seetõttu, et kõik loodavad programmid töötavad tekstirezhiimis ning seetõttu saavad õpilased keskenduda puhtalt programmeerimise õppimisele, mitte kasutajaliidese kujundamisele.

Siit kogumikust on veel puudu kursusel kasutatud esitlused, hindamiseks mõeldud kontrolltöö ning mõned õppematerjalid, mis olid seotud SynEdit tekstitoimetiga, mille arendamine on lõpetatud.