cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join
  • Embed to your blog

Collection: Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes

creator: Hans Põldoja Share

Content

Viitamine ja viidete haldamine e-õppes: põhimõtted, mõisted, reeglid Viitamine ja viidete haldamine e-õppes: põhimõtted, mõisted, reeglid
Folksonoomia ja ühisjärjehoidjad Folksonoomia ja ühisjärjehoidjad
Õppematerjalid ja autoriõigus Õppematerjalid ja autoriõigus
Viidete haldamise vahendid Viidete haldamise vahendid
Viitamissüsteemid ja viitekirjete vormistamine Viitamissüsteemid ja viitekirjete vormistamine
Õpiobjektide repositooriumid ja referatooriumid Õpiobjektide repositooriumid ja referatooriumid
Teadusartiklite andmebaaside kasutamine Teadusartiklite andmebaaside kasutamine
Avatud sisulitsentsid Avatud sisulitsentsid
Allikakriitiline lähenemine Allikakriitiline lähenemine

Methods

Õpipäeviku pidamine Õpipäeviku pidamine
Personaalse õpikeskkonna loomine Personaalse õpikeskkonna loomine

Tools

Zotero Zotero
Son of Citation Machine Son of Citation Machine
Delicious Delicious (Veiko Hani)

Teaching and learning story

"Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes" on 40-tunnine täienduskoolituskursus õppejõududele, haridustehnoloogidele ja kõigile teistele, kes puutuvad kokku allikmaterjalide kasutamise ja viitamisega e-õppes.

Kursus oli avaldatud Vikiülikooli keskkonnas ja sellega sai liituda iga soovija. Peale Vikiülikooli lehekülje oli teiseks keskseks kohaks kursuse läbiviijate ajaveeb. Sinna postitati iga nädala lugemismaterjalid ja ülesanded. Enamus kursuse õppematerjalidest paiknes LeMill keskkonnas käesolevas kogumikus.

Kõik kursuslased seadsid kursusel osalemiseks üles oma personaalse õpikeskkonna, mille keskseks osaks oli ajaveeb. Sinna postitasid nad iga nädala ülesande lahenduse ning jälgisid ja kommenteerisid kursusekaaslase ajaveebe.

Sellisel kujul õpikeskkonna probleemidena tõid õppijad välja selle, et RSS lugejat mitte kasutavatel õpilastel oli kursuse uudistest ülevaate saamine keeruline. Selle lahendusena on järgmisel korral kavas kasutada Skype jututuba või postiloendit. Ülesannete juures toodi puudusena välja seda, et kõik ülesanded olid individuaalsed, rühmatööd oleks aidanud paremini teisi kursuslasi tundma õppida. Samuti oli probleemiks see, et viidete haldamise vahendite kodutöö oli teiste kodutöödega võrreldes oluliselt töömahukam.