LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Linke loodusõpetusest algklassiõpetajatele

by Ülle Klaasen — last modified 2011-03-23 15:24
group: Elukooslused

Eesti taimed

Virtuaalne herbaarium

Eesti selgroogsed

Tere, kevad!

Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi lehekülg

Virtuaalne seenenäitus.

Limused, vähid, hulkjalgsed, ämblikulaadsed ja putukad

Eesti ornitoloogiaühing. Linnuatlas, Eesti lindude nimestik, linnualad.

Kassisaba kuklaste kuningriik.

Taimenimed, sõnastik

Puude testid

Kõrv loodusesse . Loodushelid.

Eesti Punane Raamat

Looduskalender.

Ilm

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi lehekülg . Ilmavaatlused, hetke ilm, ilmaprognoosid jne

Google Earth - Võimalik uurida maakera reljeefi suurendatud kujul, näha mäestikke, vulkaane, jõgesid, järvi, üksikobjekte

Regio kontuurkaardid

Liigikaitse Eestis. Georg Aher

Elukooslused ja nende kaitse (Sirje ja Georg Aher)

Mets (Sirje ja Georg Aher)

Rohtlad ja Niidud (Sirje ja Georg Aher)

Vooluveekogud (Sirje ja Georg Aher)

Soo elustik (Sirje ja Georg Aher)

Kalad ja kalapüük (Sirje ja Georg Aher)

Vooluveekogude taimed (Sirje ja Georg Aher)

Rabataimede tööleht

Probleemsituatsioonid

Vetevaatlused

Läänemere skeem

RMK Sagadi Metsakeskuse materjalid

Õuesõppe materjale . Sagadi Metsakeskus.

Oandu raja tööleht. , tööleht 2 , Sagadi Looduskool

RMK

RMK metsakool

Liigitutvustused, viktoriinid.

Tiigriretk Eestimaal.

Ökoloogilise jalajälje kalkulaator

Ökomärk

Kesa kalkulaator pakub külastajale võimaluse arvutada oma ressursikasutus nii kodus kui tööl: kui palju kasutame vett, energiat, kui palju tekib jäätmeid, eraldub õhku kasvuhoonegaase 

Toredad eksperimendid/katsed nii toidu, heli, hääle, elektriga jne

Meie oma ökomaja (projekti koduleht)

Keskkonnaalane mäng

Mäng „Metsatark“

Energia säästmise mäng

Maailma atlas. Mäng.

Aita pakend ringlema   (mängud)

Danny suhkrutehasest.  Suhkru saamisest.

Kustuti

Filmid "Jussiga looduses liikumas ", Jussi värviraamatud

Koolinoorte tervisliku toitumise arvesti Ampser

Terviseteemalised mängud , Terviseteemalised mängud 2

Toiduahel

Õppekäigud looduses (e-töölehed) 

Tähetaevas

Sealpool tähti CD

Ajatelg Elu Maal

Loodusõpetuse harjutused IV klassile , Merlin Kirbits

Loodusõpetuse harjutused III klassile , Merlin Kirbits

Elukutsete tutvustamine – Ametiguru

Elistvere loomapark

Looduskaitse Eestis . Sirje ja Georg Aher

Loodus linnas. Sirje ja Georg Aher

Looduskaitse Tallinnas . Sirje ja Georg Aher

Creative Commons Attribution-ShareAlike License