cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join
  • Embed to your blog

Collection: Kodanikud ja demokraatia

creator: Maidu Varik Share

Content

Posterid, ideekaardid Posterid, ideekaardid
Kodanik ja riik Kodanik ja riik
Sotsiaalsed hoiakud ja eelarvamused Sotsiaalsed hoiakud ja eelarvamused
Demokraatlik valitsemine Demokraatlik valitsemine
Eesti ja Euroopa Liit Eesti ja Euroopa Liit
Õigused ja kohustused Õigused ja kohustused
Demokraatiast Demokraatiast
Milleks meile poliitika? Milleks meile poliitika?

Methods

Voodiagramm Voodiagramm
Posterettekanne Posterettekanne
Fishbone diagramm Fishbone diagramm

Tools

Rollimäng "Otsusta Euroopa jaoks" Rollimäng "Otsusta Euroopa jaoks"
Hindamismudelid Hindamismudelid (Veiko Hani)

Teaching and learning story

Kogumik "Kodanikud ja demokraatia" sisaldab õppematerjale XII klassi ühiskonnaõpetuse kursuseks, millega taotletakse, et õpilane tunneks ja väärtustaks demokraatia põhimõtteid ja reegleid.
1. tunnil teemat avavaks aruteluks on mõeldud esitlused "Milleks meile poliitika", "Demokraatiast" ja test "Kodanik ja riik".
Tööleht "Õigused ja kohustused" annab õpetajale võimaluse jätkata arutelu kodaniku õiguste ja kohustuste teemal. Ülesandeid iseseisvaks harjutamiseks saab valida viidatud ülesannete kogust "Demokraatlik valitsemine".
2. tunnil arutatakse teemal "Euroopa Liidu kodanikud" - alustades kordava esitlusega "Eesti ja Euroopa Liit" ning valides ülesandeid kogust "Demokraatlik valitsemine". Seejärel asutakse rühmatööna tegelema materjaliga "Sotsiaalsed hoiakud ja eelarvamused". Rühmatöö võimaliku esitlusvahendina tutvustab õpetaja meetodit "Posterettekanne", selle hindamiseks on võimalik kasutada "Hindamismudeli" vahendit.
3. tunnil esitletakse rühmatööde tulemusi. Rühmatööde aruteludes esitatud probleemilahendusi võib esitleda voodiagrammi või fishbone diagrammi meetodil.
4. tunnil teeb õpetaja teemast kokkuvõte, teemat saab siduda Eesti kodanikupäeva tähistamisega. Teema lõpetamiseks võib mängida rollimängu "Otsusta Euroopa jaoks", pöörates tähelepanu demokraatlikele valimis- ja otsustamismehhanismidele.

Kuna demokraatia põhimõtete ja kodanikuõiguste teema on ka II ja III kooliastme ühiskonnaõpetuse õppekavas, siis on osa materjale õpetajate juhendamisel kasutatavad ka nooremates klassides. Materjalide täiustamiseks ja aruteludeks on Lemillis avatud ka oma Kuressaare Gümnaasiumi õpikogukond.