cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

Elundkonnad - funktsionaalne lugemine

by Merlin Kirbits — last modified 2011-01-09 03:03 Share

1. Õpilased loevad teksti läbi.

2. Lugemise käigus teevadnad ettenähtudkasti või lehe äärde:

+ (plussi), kui loetav fakt on neile tuttav;

- (miinuse),kui teadmine on uus ja fakti pole kordagi varem kuuldud;

? (küsimärgi), kui kaheldakse fakti õigsuses või tahetakse selle kohta rohkem teada saada.

3. Hiljem toimub arutelu. Õpetaja saab hea ülevaate laste üldistest teadmistest ning ka sellest, millele tuleks edaspidi õpetamisel rohkem tähelepanu pöörata.


http://


elundkonnad, inimene, funtsionaalne lugemine


Estonian

Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Teaching and learning stories
Inimene by mlamerlin 09.01.2011