LeMill
Edit, tips for use and more...
ExerciseMaterial

Loomade kaitsmine

by viktors, Kai Võlli — last modified 2011-10-26 13:23
group: JõhviC MISA e-õppevara koolitus

Loe tekst läbi ja vasta allpool toodud küsimustele

 

                                                    allikas: http://old.loomakaitse.ee/et/8/3/155/

Kuidas seadus loomi kaitseb ehk loomakaitseseadus lastele!

 

 Loomad on kõik imetajad (alates hiirekesest, lõpetades suure vaalaskalaga). Loomad on ka kõik linnud, roomajad (näiteks ussid, maod ja sisalikud), kahepaiksed (näiteks konn), kalad ja selgrootud (kõikvõimalikud putukad).

Loomakaitseseadus kaitseb loomi inimese ebasõbralike tegevuste eest.

Looma eest vastutab looma omanik ehk loomapidaja. Laps ei ole seaduse järgi loomapidaja, kuni ta saab täiskasvanuks. Peres võib kokku leppida, et laps vastutab oma lemmiklooma eest.

Iga loom peab saama  piisavalt süüa ja juua. Loomapidaja vastutab selle eest, et tema lemmikloom on terve.

Keegi ei tohi looma vigastada, ei tohi loomale haiget teha. Looma ei tohi jätta ilma hoolitsuseta, ei tohi jätta mitmeks päevaks üksi koju.

Inimene peab olema vastutustundlik kõikide loomade suhtes. Jahimehed võivad metsloomi püüda, aga selleks peab olema ametlik luba. Jahtida tohib ainult selleks ettenähtud ajal. Kui loomadel on pojad, siis jahtida ei tohi. Jahimees ei tohi tappa rohkem loomi, kui määrused lubavad.

Inimene peab viskama prügi (pudelid ja purgid, traadid ja tamiilid jne) konteinerisse ja prügikasti, sest prügi on metsloomadele ohtlik. Kui leiad metsast prügi, vii see prügikasti.

 

Keda kaitseb loomakaitseseadus?

 

Kes seaduse järgi looma eest vastutab?

 

Mida ei tohi loomale teha?

 

Kuidas peavad jahimehed käituma metsloomadega?

 

If you want the system to check your answers and send feedback as e-mail to you or your teacher, you need to fill the e-mail form.

 
Teaching and learning stories
Loomade ökoloogia by viktors 28.10.2011

Creative Commons License