LeMill
Edit, tips for use and more...
ExerciseMaterial

8.klassi füüsika töö ja kiirus

by veera mahlakas — last modified 2011-01-09 01:35
mõiste, tähis, valem, ühik
 

 

Töö on suurus, mida mõõdetakse . Töö arvutamiseks tuleb korrutada , sest tööga kaasneb . Töö arvutamisel peab jõud olema ja teepikkus .
Kiirus on füüsikaline , mida saab tavaliselt mõõta, see tähendab, et mõõdetakse ära teepikkus ja aeg ning kiirus arvutatakse valemi järgi. Kiirus näitab, mitu teepikkuse ühikut läbitakse . Enamlevinud kiiruse ühikud on . Kiiruse valemist saab avaldada teepikkuse valemi ja ka aja arvutamise valemi . Kui auto sõidab kiirusega 90 km/h, siis 3 tunniga ta läbib , 1,5 tunniga ja poole tunniga .Kui aga tigu liigub kiirusega 10 cm/min, siis tal kulub 1 meetri läbimiseks aega . Kui vanaisa liigub kiirusega 5 km/h, siis 3 tunniga jõuab ta ära käia . Valguse kiirus on

 

If you want the system to check your answers and send feedback as e-mail to you or your teacher, you need to fill the e-mail form.

 

Creative Commons License