cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Collections

Found 1 collection(s) with Polli loomaia loomad (video, tekst)

Loomaaia loomad
Created by Julia Simson
Contains 15 item(s)

Kogumikus olev õppematerjal on eelkõige mõeldud II kooliastmele eesti keele ja arvutiõpetuse integreerimiseks; materjal on kooskõlas eesti keele ainekavaga (läbiv teema Tehnoloogia ja innovatsioon)