LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Sosiaalisen median keskeiset käsitteet (opettajille)

by Anne Rongas — last modified 2011-04-19 14:07
group: AVO-koulutus

Sosiaalinen media on itsessään monitulkintainen käsite, jonka liudentumista arkisiin tarpeisiin kuvaa jo lyhennemuoto some. 2000-luvulla käytetty termi web 2.0 (Tim O'Reilly , ks. Web 2.0 kartta ) on jo lähestulkoon poistunut kielenkäytöstä.

Sosiaalisen median omaksuminen omaan toimintaan ja kielenkäyttöön vaatii jatkuvaa kielikoulua. Alla olevaan listaan on seulottu keskeiset käsitteet, joilla pääsee hyvin alkuun. Sosiaalisen median verkostoissa saa kysyä. Sanastoaan voi kartuttaa myös verkon kautta, yleensä Google-haku tai Wikipedia auttavat. Alinna on lueteltu myös hyviä sanastoja.

Keskeisiä käsitteitä

Jaoteltu yleisiin käsitteisiin sekä palveluihin ja sovellusohjelmiin

Yleisiä

Ilmoita lisää sisältöjä muokkaamalla tätä sivua tai lomakkeella .

Verkkopalveluita ja sovellusohjelmia

Ohjelma pitää ladata omalle koneelle. Jotkin palvelut vaativat asiakasohjelman lataamisen.

Ilmoita lisää sisältöjä muokkaamalla tätä sivua tai lomakkeella .


Sosiaalisen median sanastoja

  1. eLearning Europa, verkko-oppimiseen liittyvät käsitteet: http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=glossary
  2. CommonCraft: Explanations in Plain English, YouTube-kanava http://www.youtube.com/user/leelefever
  3. Kielipoliisi: Sana viikonvaihteeksi http://www.yksityinenkielitoimisto.net/yk/sana/ (Riitta Suominen, Yksityinen kielitoimisto)
  4. Nettipartiolaiset: Slangisanat ja lyhenteet (IRC) http://www.partio.net/node/154
  5. Sanastokeskus TSK, Sosiaalisen median sanasto 2010 http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto
  6. Social Brite: Social media glossary, The Top 100 words phrases in the social media dictionary http://www.socialbrite.org/sharing-center/glossary/
  7. Tietoturvakoulun sanasto opettajille http://www.tietoturvakoulu.fi/opettajille/sanasto.html

Ilmoita lisää sisältöjä muokkaamalla tätä sivua tai lomakkeella .

Creative Commons License