cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join
  • Embed to your blog

Collection: Aktiivõpe algklasside loodusõpetuses

creator: Tiiu Leibur Share

Content

Liikumine ja kiirus Liikumine ja kiirus
Astronoomia Astronoomia
Storyline-mäng Storyline-mäng
Muld Muld
Linnud. Linnud rahvaluules. Linnud. Linnud rahvaluules.
Käärimine Käärimine
Hallitusseened ja pärmseened Hallitusseened ja pärmseened
Venn diagrammi toimetamine Venn diagrammi toimetamine
Linnukaamera Linnukaamera

Methods

Venn diagramm Venn diagramm
Semantiline analüüs Semantiline analüüs
Storyline Storyline

Tools

Interaktiivne loodusteadus Interaktiivne loodusteadus
Virtuaalne lillekasvatus Virtuaalne lillekasvatus
saingilo saingilo
Interaktiivne Venn diagramm Interaktiivne Venn diagramm
Hunkin's experiments Hunkin's experiments

Teaching and learning story

Aktiivõpe saab toimuda avatud õpetamissüsteemis, kus õpetaja kui juhi roll asendub õpetaja kui juhendaja rolliga. Aktiivõppe kõrgemateks vormideks on praktilised tööd. Tunnikavades on kasutatud õppematerjali paremaks kinnistamiseks ning mõistmiseks praktilisi töid e katseid.Sellised praktilised tööd peaks olema avatud s.t õpilane püstitab eesmärgi, leiab vahendid, jõuab järeldisteni.
Aktiivõppe tugev ja nõrk külg:
- Aktiivõppe miinusena tooks välja, suure ajakulu. Eeldab materjaliga korduvat
opereerimist erineval viisil,
+ mis samas annab suure plussi, materjal kindlasti omandatakse;
+ aktiivõppe kasutamine eeldab erinevate õpetamismeetodite rakendamist, mis
baseeruvad interaktsioonile;
+ luuakse seoseid enda ümbritseva maailmaga ning reaalse eluga;
+ võimaldab einevate õppeainete integreerimist (loodus+infotehnol);
+ õppimine aktiivõppe toel on tulemuslik (õpilane on huvitatud õppmisest);
+ ja – suur osa õpetaja loovusel;
- praktilise- labori töö vahendite vähesus või puudumine;
+ õppemeetodid on õpilaste jaoks huvipakkuvad (vaatlus, katse jne);
+ õppimine toimub töö ja mängu kaudu;
Õpilasele suunatud õppevorm, mis eeldab, et õpilane on aktiivne osaleja õppeprotsessi
planeerimisel ning on huvitatud oma töö tulemustest.

Antud kogumikus on näide astronoomia, füüsika jt avatud õppe tundidest.

Kogumik on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel