cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join
  • Embed to your blog

Collection: Konkurents

creator: Martin Sillaots Share

Content

Konkurentsi näited Konkurentsi näited
Loomulik monopol Loomulik monopol
Konkurentsi eelised ja puudused Konkurentsi eelised ja puudused
Konkurentsi piiramine ja säilitamine Konkurentsi piiramine ja säilitamine
Konkurentsi olemus 1 Konkurentsi olemus 1
Konkurentsi liigid Konkurentsi liigid
Turustruktuuride võrdlus Turustruktuuride võrdlus

Teaching and learning story

See on töölehtede kogum majandusõppe õpiku Majanduse ABC 8 peatüki - konkurents toetamiseks. Töölehti võib täita tunnis käsitsi või iseseisva tööna kodus avutis. Materjalid sisaldavad lühikesi kokkuvõtvaid lõike õpiku tekstidest ja küsimusi kaasamõtlemiseks. Lünki saab täita arvutis, vastused saadetakse õpetajale e-maili teel.