cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join
  • Embed to your blog

Collection: Mõistekaart

creator: Martin Sillaots Share

Content

Mõistekaardi loomine tarkvaraga CmapTools Mõistekaardi loomine tarkvaraga CmapTools
Harjutus – mõistekaardi loomine Harjutus – mõistekaardi loomine
Grupitöö – projekti WBS Grupitöö – projekti WBS
Projekti WBS näide Projekti WBS näide
Organisatsiooni struktuuri näide Organisatsiooni struktuuri näide

Methods

Mõistekaart Mõistekaart (Malve Zimmermann)

Tools

CmapTools CmapTools
MindMeister MindMeister
Inspiration Inspiration
Kidspiration Kidspiration

Teaching and learning story

Kasutasin mõistekaardi loomist 10 klassis projektijuhtimise aines. Ühelt poolt oli eesmärgiks tutvustada mõistekaardi tehnikat. Teiselt poolt täiendada projekti plaani oluliste alamosadega (projekti eesmärgi liigendus alamosadeks ja projekti meeskonna struktuur). Esimese eesmärgi täitmiseks oli planeeritud individuaalülesanne – koostada oma isiklike rollide mõistekaart. Teised eesmärgid tuli täita rühmatöös.

Individuaalülesanne oli mõeldud iseseisvaks täitmiseks CmapTools tarkvara abil, sest viibisin selle tunni ajal Eestist ära. Tund toimus arvutiklassis. Tunnile eelnes tülikas eeltöö – administraatori moosimine, et see õigeaegselt tarkvara installeeriks (teistel kasutajatel puudub installeerimise õigus). Paraku kukkus tund läbi, sest ükski õpilane ei osanud CmapTools tarkvaraga tööd alustada. Kahtlustasin, et põhjuseks on tarkvara vigane install, kuid kontrollimisel töötas tarkvara tõrgeteta. Ilmselt ülehindasin õpilaste võimeid – jätsin liiga uue teema neile iseseisvaks tutvumiseks. Ebaõnnestumise põhjuseks oli see, et CmapTools käivitumisel avatakse 2 akent. Õpilased ei saanud aru, mida teise aknaga teha. Nad arvasid, et tarkvaral on midagi puudu. Esimeses aknas nad midagi teha ei üritanudki. Juhendit ei viitsinud keegi lugeda.

Siiski soovisin teada, millisel määral nad iseseisvalt hakkama saavad. Iseseisva mõistekaardi loomine sai antud koduseks ülesandeks võimalusega teenida topelt positiivne hinne. Mõned õpilased seda võimalust kasutasid ja said ideaalselt hakkama. Ülejäänutele toimus järgmises arvutipraktikumis tarkvara tutvustus.

Rühmatööde avaldamisega veebis tekkis probleeme. CmapTools-i poolt vaikimisi salvestatud pildi mõõdud on nii suured, et näiteks Google Docs keskkonnas oli neid raske avaldada. Google-s on küll võimalik pildi kõrgust ja laiust üleslaadimisel muuta, kuid õpilased ei märganud seda. Kuna eesmärgiks oli kõik plaani osad avaldada veebis, siis antud juhul oleks võinud kasutada MindMeister-it.

Meeskonna organisatsiooni skeemi loomine pakkus õpilastele suurt huvi, sest skeemi sõlmedesse tuli paigutada meeskonnaliikmete fotod. Suur osa tunni ajast kulus esinduslike fotode otsimisele ja nende graafilisele töötlemisele. Õpilased avastasid, et arvutigraafika oskus on vajalik ainest sõltumata.

Mõistekaardi loomise tunnid olid huvitavamad, õpilased kõrgemalt motiveeritud ja aktiivsemad.