cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join
  • Embed to your blog

Collection: Photoshop

creator: Martin Sillaots Share

Content

Arvutigraafika ainekava Arvutigraafika ainekava
Maskid Maskid
Kihid Kihid
Efektid Efektid
Pildi osa selekteerimine Pildi osa selekteerimine
Veebigraafika Veebigraafika
Värvid Värvid
Photoshopi tööriistad ja lihtsamad töövõtted Photoshopi tööriistad ja lihtsamad töövõtted
Pildi- ja värviparandamise ning tekstitööriistad Pildi- ja värviparandamise ning tekstitööriistad

Methods

Praktikum Praktikum (Hans Põldoja)

Tools

Photoshop Photoshop

Teaching and learning story

Käesolev kogumik kirjeldab arvutigraafika kursuse rastergraafika osa. Vektorgraafika osa õppematerjal oli vormistatud Windows help failina (hlp) ja seda LeMillis avaldada ei saa.

Kursus toimus korduvalt valikainena Audentese Ülikooli infotehnoloogia õppekava raames. Arvutipraktikumides omandati vastava teemaga seotud töövõtted. Iga teemaga oli seotud ka kodune iseseisev ülesanne, mille eesmärk oli õpitut korrata ja kinnistada. Iseseisvad ülesanded olid tihedalt seotud autori isikuga. Näiteks rasergraafika kodused ülesanded olid:
1. joonistus vabal teemal
2. rollimäng - autori nägu mõne kuulsuse peas
3. animeeritud gif autori näost

Iga järgmine praktikum algas koduste tööde näitusega. See oli motiveeriv ja elevust tekitav sündmus. :D.

Aine lõppes hindelise arvestusega. Hinne sõltus koduste tööde kvaliteedist.

Kui peaks täna sarnast kursust kavandama, siis materjalide levitamiseks sobib LeMill ja kodutööde avaldamiseks Flickr.

Kogumik ootab huvilisi, kes soovivad käesolevaid materjale kasutada ja täiendada. Täiendamine on paraku seotud mahukama tööga - pdf failid tuleb jupp haaval muuta veebilehtedeks (LeMill keskkonnas). Minul selleks kahjuks aega ei ole. Kõik kaasautorid on teretulnud.