cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join
  • Embed to your blog

Collection: Inglise Keel "The European Union"

creator: Viktoria Illarionova Olga Raevskaja Share

Content

Englishpage Englishpage (Marje Maasen)
The European Union The European Union (Hille Tamkivi)
The EU History The EU History

Methods

Mõistekaart Mõistekaart (Malve Zimmermann)
Iseseisev töö Iseseisev töö (Astrid Külaots)
Collaborative learning Collaborative learning (Tarmo Toikkanen)

Tools

Grammar Grammar (Gitana Kaupienė)
Joonista nagu Matisse Joonista nagu Matisse (Tiiu Leibur)
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.2 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.2 (irimia viorica)
Puzzlemaker - ristsõnade koostaja Puzzlemaker - ristsõnade koostaja (Tiia Niggulis)

Teaching and learning story

1. Pealkiri> The European Union
2. Eesmärgid: tutvustada õpilasi Euroopa Liidu ajalooga, ning üldse selle organistasiooniga ja geograafilise asukohaga. Tutvustada õpilasi Euroopa Liidu riigiliikmetega ja õpetada riigi nimed ja pealinnad inglise keeles. Arendada õpilaste oskusi töötada rühmatöös, isiseisev töös, ja teistes ülesandes ja valdkondades.
3. Ootavad tulemused: Õpilased teavad Euroopa Liidu ajaloost, oskavad rakendada erinevad õppemeetodeid, oskavad jutustada ja arutleda inglise keeles antud teemas.
4. Võõrkeel: Inglise keel.
5. Sihtgrupp: 9. klass
6. Vajalikud eelteadmised: algteadmised grammatikas, lugeda inglise keeles, oskus inglise keele kõnet aru saada (õpetaja poolt), oskus rühmatöös töötada, arvuti tundmine.
7. Projekti kestvus: 4 tundi (näiteks "Euroopa Liidu nädal koolis").
8. Tegevused, 9. Materjalid, 10. Meetodid, 11. Vahendid:
- 1. tund: Õpetaja jutustab Euroopa Liidust (presentatsioon "The European Union"), töö paarides "Mõistekaardi loomine", kus õpilased võivad teha enda jaoks skeemat kuidas nad said aru Euroopa Liidu struktuuri. Tunnilõpus teevad õpilased grammatikaülesanded, kus õpilased kasutavad uue sõnavara presentatsioonist, mis soodustab uue sõnade õppimist.
Kodune ülesanne: iseseisvalt hivitava lisainfo leidmine Euroopa Liidust.
- 2. tund: Rühmatöö (4-5 rühma), kus õpilased jagavad leitud info ja ettevalmistavad väikesed esitlused. Peale seda teksti lugemine "The EU History" ja selle arutlemine kogu klassiga (õpetaja esitab küsimusi).
Kodune ülesanne: Puzzlemakeri abiga ettevalmistada ristsõna Euroopa teemal.
-3. tund: Grammatika ülesanded (arvutis), Puzzlemakeris tehtud ristsõna lahendamine.
Kodutöö: "Joonista nagu matisse" tarkvara abil joonistada Euroopa Liidu vappi kuidas õpilased seda enda jaoks kujutavad ja mida see tähendab nende jaoks(rühmades).
- 4. tund: Rühmade esitlus kus nad näitavad oma vappe, seletavad seda tähestust ja tunnilõpus kokkuvõte arutelu, materjali kordamine.
(Vappide joonistustest saab teha näitust, pühendatud Euroopa Liidule (Euroopa Liidu nädala raames) ja organiseerida hääletamine parima vappi valimisel).

12. Õpilased saavad plussid töökäigus (aktiivsuse ja osalemise eest), kui õpilane kogub viis plusse ta saab viie. Rühmaesitlused on hinnatud eraldi, kõige paremini esinenud rühmaliikmed saavad viie (õpilased hääletavad ja valivad välja kõige parema rühma ise). Grammatika ülesanded on hinnatud eraldi (iga õpilane saab oma hinne, sest see on iseseisev töö). Mõistekaardi eest õpilased saavad ka plusse koguda. Nädala lõpus loetakse plusse, mis olid kogenud tundide jooksul ja pannakse lõpphinne (seoses sellega, et see oli Euroopa Liidu tutvustav nädal õpetaja ei pane halb hindeid ja paneb ainult 4 või 5. Kui õpilasel pole piisavalt punkte kogunud, et saada neid hindeid siis ta jaab ilma hinneta).