LeMill
Edit, tips for use and more...
ExerciseMaterial

Eesti maavarad

by Katrin Kalvik — last modified 2011-03-09 18:56
group: Elukooslused

Vasta järgmistele küsimustele, kasutades http://www.ut.ee/BGGM/maavara/index.html selle veebileha abi. Selle lingi alt sattud pealehele, kust saad erinevate maavarade peale liikuda, klõpsates selle nimetusele (lillaga lehe keskel nimekirjas).

 

Eesti maavarad 5.klassile - polevk.jpg

 

Kuidas on põlevkivi teine nimetus?

 

Eesti maavarad 5.klassile - pavandu1.jpg

 

Mis aastal avati Pavanduse põlevkivikaevandus?

 

Eesti maavarad 5.klassile - kaartmaav.jpg

 

Leia kaardilt ja märgi "linnukesega" põlevkivi allmaakaevandused.

 

Eesti maavarad 5.klassile - paekivi.jpg

 

Mis on karbonaatkivimite üldnimetus?

 

Mis on paeliikidest parimateks viimistluskivimiteks?

 

Millistel ehitustöödel vajatakse killustikku? (nimeta 4)

 

Eesti maavarad 5.klassile - sinisavi1.jpg

 

Põletamisel omandab plastne mass kivimile omase . Nimetatud omadusel põhinebki savi kasutamine tema põhialal , kus savist valmistatakse , , , , . Savi on ja põhiline tooraine.

 

Eesti maavarad 5.klassile - turvas1.jpg

 

Millest on turvas tekkinud?

 

Eesti maavarad 5.klassile - brikett4.jpg

 

Milline turbast valmistatud toode on pildidl?

 

Nimeta Eesti mineraalvee ammutamise paigad. Mitme meetri sügavuselt pärineb Värska mineraalvesi?

 

Milliseid maavarasid kaevandatakse peamiselt Rootsist?

 

Millise maavara poolest on tuntud Leedu ning mida sellest valmistatakse?

 
 

If you want the system to check your answers and send feedback as e-mail to you or your teacher, you need to fill the e-mail form.

 

Creative Commons License