cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

LeMillReference

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos projektas "iTEC-2 istorijos mokymosi išteklių biblioteka" pagal scenarijų "Mokiniai kuria gamtos mokslų išteklius". Mokytoja Loreta Vaivadienė

by loreta vaivadiene, Virginija Birenienė — last modified 2012-05-01 01:40
group: iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)
Share
Loreta Vaivadienė

iTEC-2 istorijos mokymosi išteklių biblioteka

  Tikslai:

·         Sudaryti galimybę mokiniams padėti vieni kitiems mokytis istorijos.

·         Padėti bendrai kurti išteklius, kurie gali būti naudojami aiškinant istorijos temas.

·         Išteklius naudoti įvairių klasių mokiniams mokyti.

Pagrindimas:

               Kartais yra sudėtinga išlaikyti visų mokinių susidomėjimą istorijos temomis. Reikia rasti mokymosi būdų, kurie sustiprintų mokinių motyvaciją, žadintų jų smalsumą ir domėjimąsi istorija. Tai galima daryti skatinant domėtis siauresnėmis istorijos temomis, skatinant juos mokyti vieni kitus ir jaunesniųjų klasių mokinių grupes.

            Veikla:  

  • mokytojas  pateikia istorijos temos, papildančias, pagilinančias pamokose einamas temas;
  • mokiniai pasiskirsto grupelėmis pagal dominančias temas;
  • mokytojas pateikia mokiniams nurodymus pateikčių /prezi kūrimui ir vertinimo kriterijus;
  • mokytojas nurodo temai tinkamus šaltinius;
  • mokiniai dirba mažomis grupėmis, rikdami medžiagą internete ir kituose šaltiniuose, stengdamiesi padėti mokytis vieni kitiems;
  • mokiniai sukuria ir pristato atitinkamos temos pamokoje savo išteklius;
  •   mokiniai pagal pateiktus kriterijus įvertina grupių sukurtus išteklius;              
  • mokytojas įvertina mokinių pasiekimų lygį
  •  mokytojai ir mokiniai naudoja savo sukurtus išteklius kaip mokymosi šaltinius.

             Priemonės:

  • įsivertinimas;
  • formuojamasis vertinimas;
  • interneto paieškos sistemos;
  • vikis - kaip platforma mokymosi išteklių bibliotekai MO istorijos biblioteka
  • prezentacijos: ppt, prez.

             Refleksija:

                    Mokiniai įvertina pateiktus darbus pagal anksčiau pateiktus kriterijus.

             Rezultatai:

                  ištekliai naudojami mokant kitas paraleles ir žemesnes klases;

                  ištekliai įkeliami į iTEC mokymo šaltinių mainų platformą.

            

Lithuanian
History, Social sciences
7th grade
None - All Rights Reserved

Comments:

Labai įdomi informacija apie pastatų kolonas Klaipėdoje. Niekada apie tai negalvodavau. Džiaugiuosi, kad galėjau sužinoti daug naujo:-) Virginija
Posted by Virginija Birenienė at 2012-05-16 00:30