cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

MultimediaMaterial

Algoritmi mõiste ja blokkskeemid

by Hans Põldoja — last modified 2011-01-08 14:30
group: Informaatikavõrgustik
Share
Algoritm - eeskirjade kogu, mis rakendatuna teatud lähteandmetele viib etteantud järjekorras sooritatud operatsioonide teostamise järel lähteandmete poolt määratud tulemusele.

Algoritmide omadused:
Algoritmi tüübid:
Algoritmi esitusviisid:
Blokkskeemi blokid on järgmised:
Ka programmeerimine tähendab algoritmi koostamist - me koostame arvutile algoritmi, mida ta peab lahendama. Seetõttu tuleb keerulisemad programmid enne põhjalikult paberil läbi mõelda. Meie hakkame programminäidete paremaks illustreerimiseks kasutama edaspidi blokkskeemi.

Näiteks kahe arvu jagamise algoritmi võib kujutada järgmise blokkskeemina:

Kahe arvu jagamise blokkskeem

Ülesanded

  1. Koostage algoritmi blokkskeem ringi pindala arvutamiseks.
  2. Koostage algoritmi blokkskeem, mis kolme arvu sisestamise järel teatab, milline neist on suurim arv. Eeldame, et arvud ei ole võrdsed.
Teaching and learning stories
Programmeerimine Pascalis by Hans 09.01.2011