cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

MultimediaMaterial

Eelarve

by Martin Sillaots — last modified 2011-01-08 14:19 Share

Eelarve – mingi üksuse teatud ajaperioodi jooksul tulevikus tehtavad kulud ja oodatavad tulud.

 

Üksuseks võib olla üksikisik, pere, ettevõte, riik, ...

Ajaperioodiks võib olla päev, nädal, kuu, kvartal, aasta, ...

 

Eelarve koostamise osad:

1.      eesmärgi määramine – näiteks jooksvate kulude kontrollimine, tulevikus toimuva suurema ostu planeerimine;

2.      tulude hindamine;

3.      kulude planeerimine.

 

Eelarve peab olema tasakaalus – kulud ei tohi ületada tulusid.

Kui jääk – kulude ja tulude vahe – on negatiivne, tuleb kulusid vähendada.