LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Eesti niidud - konspekt

by Ülle Lahi — last modified 2011-01-08 14:49
group: Elukooslused

Niiidud on elukooslused, kus kasvavad mitmeaastase rohttaimed. Enamasti on nende teke ja säilimine seotud inimtegevusega.

Niidu iseloomulikuks tunnuseks on kamara teke. Kamara moodustavad tihedalt omavahel läbipõimunud rohttaimede juured ja nende maa-alused varred.

Keskkonnatingimused niidul:Niit võib olla loodusliku päritoluga või inimese poolt tekitatud.

Loodusliku päritoluga niidud:Lammi- ehk luhaniidud

Kasari jõgi

Kasari jõgi ja luht


Rannaniidud

rannaniit Matsalu lahe ääres

Rannaniit  Matsalu lahe ääres

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matsalu_view.jpg

Looniidud ehk alvarid


Eesti niidud - konspekt - 800px-Alvar.JPG

Alvar Ölandi saarel Rootsis

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alvar.JPG

Inimese poolt tekitatud niidud:

Puisniidud ja puiskarjamaad
Eesti niidud - konspekt - 800px-Laelatu_puisniit_24Sep2008.jpg

Laelatu puisniit

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laelatu_puisniit_24Sep2008.jpg#file

Kultuurniidud


Eesti niidud - konspekt - 2901471515_fd36df5775.jpg

http://www.flickr.com/photos/tjault/2901471515/sizes/m/

Teaching and learning stories
Niidu elukooslus by merlinroosi 09.01.2011

Creative Commons License