LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Järve taimede ja loomade fotod ning täiendav info.

by Tiiu Ehrenpreis, Katrin Kalvik, olga jugolainen — last modified 2011-05-16 18:53
group: Elukooslused

Varsakabi (Caltha palustris) foto , Eesti taimed , vikipeedia

Vesikupp (Nuphar lutea) fotoEesti taimed

Kalmus (Acorus Calamus) fotoEesti taimed

Vesihernes (Utricularia vulgaris) foto , Eesti taimed

Harilik luga (Juncus effusus) foto , Eesti taimed  

Kollane vesikupp (Nuphar lutea) foto , Eesti taimed

Harilik mürkputk ( Cicuta virosa) foto , Eesti taimed

Kanada vesikatk (Elodea Canadensis) foto , Eesti taimed

Väike lemmel (Lemna minor) foto , Eesti taimed

Keermikvetikas (Spirogyra Lynk)  Eesti taimed

Tuttpütt (Podiceps cristatus) foto , selgroogsed

Saarmas (Lutra lutra) foto , selgroogsed 

Ondatra (Ondatra zibethicus) foto , selgroogsed

Haug (Esox lucius) foto , selgroogsed

Vesikirp (Daphnia) foto , vikipeedia

Latikas (Abramis brama) foto , selgroogsed

Kiilivastne (Aeshna) foto , selgrootud

Teaching and learning stories
Elukooslused-järv by kkata 09.01.2011
Creative Commons Attribution-ShareAlike License