LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos ITEC projektas - "Mokyklos Erdvių Tobulinimas" (M. Šedbaraitė, S. Kavaliūnas, G. Petkus)

by M. Šedbaraitė, S. Kavaliūnas, G. Petkus — last modified 2012-12-18 23:00
group: iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)

"ANGLŲ KALBOS KABINETŲ TOBULINIMAS"

iTEC projekto 3 etapo pre-pilotinis tyrimas

Scenarijus: 

"Mokyklos erdvių tobulinimas"

 

Tinklaraščiai:

http://itecdach.blogspot.com/ (Bendras)

---

(Kabinetas 314 - pirma grupė)

http://group1teachermonika.blogspot.com/

(Kabinetas 314 - antra grupė)

http://group2teachermonika.blogspot.com/

(Kabinetas 314 - trečia grupė)

http://group3teachermonika.blogspot.com/

---

(Kabinetas 412 - pirma grupė)

http://group1teacherpetkus.blogspot.com/

(Kabinetas 412 - antra grupė)

http://group2teacherpetkus.blogspot.com/

(Kabinetas 412 - trečia grupė)

http://group3teacherpetkus.blogspot.com/

Pasiruošimas

Pre-pilotinio projekto "Mokyklos erdvių tobulinimas" tyrimui pasirinkome 2 anglų kalbos kabinetus, - 314 (M. Šedbaraitė) ir 412 (G. Petkus). Taip pat pasirinkome 8G klasę, kurios pogrupiai mokosi pasirinktuose kabinetuose. Vėliau leidome mokiniams susiskirstyti į smulkesnes sub-grupes, kurios ir vykdė du atskirus tyrimus. Sukūrėme tinklaraštį, kurį taip pat suskirstėme į atitinkamas sub-grupes, bei sukūrėme prieigas mokiniams.

 Aprašymas ir Eiga

Pristatėme ir supažindinome 8G klasės (abiejų pogrupių) moksleivius su projekto idėja ir tikslais, tyrimo eiga ir pakopomis, esančiomis tyrimo bei tinklarašybos priemonėmis. Buvo sukurtas tinklaraštis Blogger terpėje ir mokiniams suteiktos prieigos, tokios kaip narystė, slaptažodžiai bei e-adresų sarašai. Buvo sukurtos sub-grupės ir pasiskirstyta veiklomis. Mokiniai ėmėsi darbo grupelėse ir kėlė informaciją į savo tnklaraščius Blogger'yje. Darbas vyko kabinetuose sub-grupėse bei per kitus socialinius tinklus, t.y. Skype, FB, E-mail, ir tt.

Moksleiviai projektą vykdė atskiromis pakopomis, po kiekvienos kurių buvo atliekami aptarimai bei produktų demonstracijos. Šiuo būdu buvo siekta sudaryti sąlygas mokiniams keistis ir dalintis informacija, požiūriais, tyrimo aspektais, būdais ir metodais. Mūsų atveju, pakopinės analizės principą būtų galima sudėlioti į šias penkialypes kopetėles:

  1. STEBĖJIMAS IR ERDVIŲ ĮVERTINIMAS
  2. KONSTRUKTYVI ERDVIŲ KRITIKA
  3. SIŪLYMAI ERDVIŲ GERINIMUI
  4. KONKRETŪS IR PAGRĮSTI ERDVIŲ TOBULINIMO BŪDAI
  5. GALUTINIAI ERDVIŲ TOBULINIMO PRODUKTAI

 

Produkto Dizainas

Pasitelkę vaizduotę, savo pačių mintis bei patirtį, o taip pat kritinį ir analitinį mąstymą, mokiniai parengė pirmuosius savo mokomųjų erdvių vertinimus, kuriuos galima būtų priskirti pakopoms: KONSTRUKTYVI ERDVIŲ KRITIKA bei SIŪLYMAI ERDVIŲ GERINIMUI.

Žemiau pateikiame keletą šio etapo fiksuotos patirties pavyzdžius:

314 - Mokytojos Monikos Kabinetas

http://group1teachermonika.blogspot.com/2012/12/our-ideas-about-he-classroom.html

http://group2teachermonika.blogspot.com/2012/12/blog-post.html

http://group3teachermonika.blogspot.com/2012/12/changes.html 

---

412 – Mokytojo Gintariaus Kabinetas

http://group1teacherpetkus.blogspot.com/

http://group2teacherpetkus.blogspot.com/2012/12/we-filmed-classroom-and-asked-some.html

http://group3teacherpetkus.blogspot.com/

Galutinis Produktas

Po kiekvieno dizaino etapo mokiniai atliko įrašus, naudodami Blogger įrankį. 

Vėliau, mokiniai darė savo įsivaizduojamo ir modifikuoto kabineto pristatymus. Pristatymai vyko anglų kalbos pamokų metu atitinkamuose ir vėliai sukeistuose kabinetuose, kas nulėmė dar audringesnes diskusijas ir konstruktyvesnę refleksiją. 

Rezultatas:

Lokalizuotas ir įgyvendintas scenarijus "Mokyklos erdvių tobulinimas" . Mokinių pagalbos ir savarankiškos iniciatyvos dėka tradicinės mokymo erdvės virto modernizuotomis ir tobulomis, kurios naudoja paskutinius galimus ir įsivaizduojamus virtualios realios mokymo/osi tikrovės įrankius. Buvo sąmoningai ir tikslingai pakeistas mokytojo vaidmuo. Naujovių ieškojimo, konstruktyvaus darbo organizavimo bei inovacijų diegimo prasmėmis Mokinys tapo Mokytoju kitiems mokiniams ir net mokytojams.   

Perėję refleksijos "audras ir batalijas" galiausiai galėjome pasidžiaugti galutiniais produktais. 

Ir pabaigai, štai šitaip atrodė mūsų visų darbas, maketai, procesas ir rezultatai.

Spustelėkite nuorodą apačioje...

Taip, šitą...

Creative Commons License