cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Discussion about "Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos projektas "Ateities lietuvių kalbos klasė" pagal scenarijų "Mokyklos erdvių tobulinimas". Mokytoja Lina Šikšniuvienė

by Lina Šikšniuvienė — last modified 2012-12-14 13:22
group: iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)
Share

Comments:

Aprašymas

Trumpas dizainas. Projekto plano pristatymas. Kiekvienoje klasėje trumpai apibūdinau projektą, pristačiau veiklas. Pateikiau mokiniams prisijungimo prie Moodle vardus ir slaptažodžius. Naudodami TeamUp įrankį, mokiniai sukūrė grupes ir pasirinko temas. Mokiniai pradėjo kurti savo tinklaraščius. (po 1 pam. kiekvienoje klasėje). Darbas klasėje.

Kontekstinis tyrimas- lyginamoji analizė. Dirbdami grupėse mokiniai ieškojo medžiagos savo temai ir konstravo pamoką, kurią jie turėjo vėliau pravesti klasėje. Dauguma grupių bendradarbiavo vikiuose, kai kurios per Skype. Mokiniai tęsė tinklaraščių rašymą. (1 val.) Darbas namie.

Produkto dizainas . Remdamiesi savo idėjomis, būsimos pamokos samprata ir sukaupta medžiaga, mokiniai sukūrė pirmuosius savo pristatymų prototipus. Projektavimo iššūkius ir apmąstymus aprašė tinklaraščiuose. (1 val.) Darbas namie.

Projekto dalyvių seminaras . Seminare mokiniai dirbo po dvi grupes. Kiekvienos klasės grupės, rengiančios tą pačią temą, susitiko prie apskrito stalo, apsikeitė idėjomis, parodė savo prototipus, diskutavo. Atsižvelgdami į komentarus, aplinkybes, projektavimo iššūkius ir pridėtinės vertės rezultatą, mokiniai savo apmąstymus apibendrino savo tinklaraštyje. (1 pam.) Darbas klasėje.

Galutinis produkto dizainas . Atsižvelgdamos į trumpą dizainą ir į dizaino seminaro analizę, mokinių grupės pabaigė sukurti galutinį dizaino prototipą. Grupės apatarė seminaro iššūkius ir apgalvojo pristatymų strategiją. Mokiniai užbaigė rašyti dienorštį ir parengė darbus pristatyti klasėje. (1 val. ) Darbas namie.

Refleksija . Po kiekvienos dizaino veiklos mokiniai darė įrašus tinklaraštyje ir naudodami TeamUp įrankį. (15 min.). Darbas namie.

Pristatymai . Kiekviena grupės pristatė savo temą fzikos pamokose. Skyriaus "Paprastieji mechanizmai" mokymasis vyko principu "Mokiniai moko mokinius". Grupės pristatė savo tinklaraščius, vikius, išaiškino pasirinktos temos teoriją, sprendė uždavinius, vadovavo laboratoriniams darbams, demonstravo simuliacijas ir etc. (8 pam. kiekvienoje klasėje) Darbas klasėje.

Rezultatas.
Lokalizuotas ir įgyvendintas scenarijus "Klasės ir namų darbo sukeitimas vietomis"
Įsisavinti nauji technologiniai įrankiai - VMA Moodle, Vikiai, Wordpress, tinklaraščiai.
Tradicinė pamoka pakeista į naują ugdymo veiklą. Pakitęs mokytojo vaidmuo.
Šiek tiek aukštesnis kontrolinio darbo įvertinimas, vidutiniškai įvertinimas padidėjo vienu balu.
Posted by Lina Šikšniuvienė at 2012-12-15 15:58
Aprašymas

Trumpas dizainas. Projekto plano pristatymas. Kiekvienoje klasėje trumpai apibūdinau projektą, pristačiau veiklas. Pateikiau mokiniams prisijungimo prie Moodle vardus ir slaptažodžius. Naudodami TeamUp įrankį, mokiniai sukūrė grupes ir pasirinko temas. Mokiniai pradėjo kurti savo tinklaraščius. (po 1 pam. kiekvienoje klasėje). Darbas klasėje.

Kontekstinis tyrimas- lyginamoji analizė. Dirbdami grupėse mokiniai ieškojo medžiagos savo temai ir konstravo pamoką, kurią jie turėjo vėliau pravesti klasėje. Dauguma grupių bendradarbiavo vikiuose, kai kurios per Skype. Mokiniai tęsė tinklaraščių rašymą. (1 val.) Darbas namie.

Produkto dizainas . Remdamiesi savo idėjomis, būsimos pamokos samprata ir sukaupta medžiaga, mokiniai sukūrė pirmuosius savo pristatymų prototipus. Projektavimo iššūkius ir apmąstymus aprašė tinklaraščiuose. (1 val.) Darbas namie.

Projekto dalyvių seminaras . Seminare mokiniai dirbo po dvi grupes. Kiekvienos klasės grupės, rengiančios tą pačią temą, susitiko prie apskrito stalo, apsikeitė idėjomis, parodė savo prototipus, diskutavo. Atsižvelgdami į komentarus, aplinkybes, projektavimo iššūkius ir pridėtinės vertės rezultatą, mokiniai savo apmąstymus apibendrino savo tinklaraštyje. (1 pam.) Darbas klasėje.

Galutinis produkto dizainas . Atsižvelgdamos į trumpą dizainą ir į dizaino seminaro analizę, mokinių grupės pabaigė sukurti galutinį dizaino prototipą. Grupės apatarė seminaro iššūkius ir apgalvojo pristatymų strategiją. Mokiniai užbaigė rašyti dienorštį ir parengė darbus pristatyti klasėje. (1 val. ) Darbas namie.

Refleksija . Po kiekvienos dizaino veiklos mokiniai darė įrašus tinklaraštyje ir naudodami TeamUp įrankį. (15 min.). Darbas namie.

Pristatymai . Kiekviena grupės pristatė savo temą fzikos pamokose. Skyriaus "Paprastieji mechanizmai" mokymasis vyko principu "Mokiniai moko mokinius". Grupės pristatė savo tinklaraščius, vikius, išaiškino pasirinktos temos teoriją, sprendė uždavinius, vadovavo laboratoriniams darbams, demonstravo simuliacijas ir etc. (8 pam. kiekvienoje klasėje) Darbas klasėje.

Rezultatas.
Lokalizuotas ir įgyvendintas scenarijus "Klasės ir namų darbo sukeitimas vietomis"
Įsisavinti nauji technologiniai įrankiai - VMA Moodle, Vikiai, Wordpress, tinklaraščiai.
Tradicinė pamoka pakeista į naują ugdymo veiklą. Pakitęs mokytojo vaidmuo.
Šiek tiek aukštesnis kontrolinio darbo įvertinimas, vidutiniškai įvertinimas padidėjo vienu balu.
Posted by Lina Šikšniuvienė at 2012-12-15 15:59