cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

MultimediaMaterial

    No tags

Luottamus, keskustelu ja kollaasi

by Tero Toivanen, Pekka Ihanainen — last modified 2013-02-15 19:42
group: Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen
Share

Keskustelu

OLEMME TÄSSÄ HAKEMASSA NÄKYÄ JA IHAN TAVALLISEN ARKISIA ASIOITA OPPIMISEN JA KOULUN TULEVAISUUDELLE LUOTTAMUKSEN, KESKUSTELUN JA KOLLAASIN AVULLA.

 

Miten katsoa luottamusta suhteessa oppimiseen? Se tarkoittaa, että ei epäillä, tapahtuuko oppimista, että ei kontrolloida, onko oppimista tapahtunut.  Että ei opeteta, jotta oppimista tapahtuisi! Mitä siitä seuraa, että oppimiseen luotetaan?  Millaisiksi esimerkiksi lasten, nuorten ja aikuisten oppimisympäristöt silloin ymmärretään? Ovatko avoimet oppimisympäristöt ja -tilat luottamukseen perustuvia oppimispaikkoja?  Millainen olisi luottamuskoulu? Antavatko esimerkiksi demokratiakoulut sille mallia? 

Entäpäs keskustelu suhteessa oppimiseen?  Sen kantava idea on, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Ja sen ytimessä on kieli, jonka käytön tavallisin muoto on verbaalinen ja tekstillinen puhe. Kysyminen ja vastaaminen, kertominen ja kommentointi, dialogi ja prosessi. Keskustelu voi kasvaa tavoitteellisiksi yhteistoiminnallisiksi teoiksi.  Keskustelun näkökulmasta lasten, nuorten ja aikuisten oppimisympäristöt ovat kohtaamis- ja vuorovaikutusfoorumeita. Millainen voisi olla vuorovaikutteinen koulu? Tai oppimimistila? Käytännössä keskustelulliset oppimistilat ovat opetustilojen väleissä. Koulumatkoilla ennen ja jälkeen koulun, välitunneilla, opetuksen lomassa, kun pääsee vauhtiin ilman opettajan ohjausta. Kerhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa. Toreilla ja turuilla. Kaikissa ystävyysverkostoissa, kiinnostus- ja harrastusverkostoissa, työn (tekemisen) verkostoissa.

Miten kollaasi asettuu oppimiseen? Kollaaseissa toisiinsa liittymättömiltä näyttävät osaset muodostavat tekijälleen, havaitsijalleen ja kokijalleen (sillä hetkellä) mielekkään kokonaisuuden. Kollaasit ovat oppimisresursseja, joita on ja kehkeytyy kaikkialla, joita voi ja pitää oppia huomaamaan, joita voi ja pitää rohkaistua tekemään itse. Kollaasit kertovat oppimisesta ilman auktoriteettia. Kollaasit ovat oppimista. Millainen on kollaasikoulu? Siellä kollaasit kasvavat keskustelullisista tiloista ja yhdessäoloista. Tavallaan se on kiertävä kollaasinäyttely, joka itsessään on kollaasi.  Kollaasikoulu ei ole vain yhdessä paikassa, vaikka sillä voinee olla jokin kotipaikka.  Se on myös liikkeessä oleva kollaasipaja.

Tässä ensimmäinen viritys meille luottamuksesta, keskustelusta ja kollaasista oppimisen ja koulun tulevaisuudessa.  Jatkoa hakevat sanat voisivat olla seuraavat:

 

- luottamuksella haetaan aikaa, huomiota ja kunnioitusta itselle ja toisille,

- keskustelulla rakennetaan kohtaavia välitiloja mukanaoleville,

- kollaasilla tuotetaan (esteettisiä) resursseja, joista voi oppia.

 

Tämän aiheen muotoutumassa oleva taustateksti (kollaasi) löytyy täältä . Yksi lähestyminen myös täällä .

Comments:

Posted by Pekka Ihanainen at 2013-02-21 23:34
Teeman työstöä in english, https://sites.google.com/site/pedaofsim/
Posted by Pekka Ihanainen at 2013-02-28 18:06
Luin uudestaan ajatuksella Luottamuksesta, keskustelusta ja kollaasista, ja minua rupesi pohdituttamaan keskimmäinen eli keskustelu... Onko se liian rajoittava tässä yhteydessä? Ajattelen tässä erilaisia tapoja oppia sekä erilaisia alkutilanteita oppijoilla suhteessa keskusteluun. Opetan itse autismin kirjon oppilaita, joten tämä kysymys nousee kyllä aika luonnollisesti mieleen.
Posted by Tero Toivanen at 2013-03-03 16:10
Joo, jos keskustelua katsoo kapeasti. Se pitää nähdä ikäänkuin ytimenä kaikenlaiseen yhteistoiminnalliseen ja vertaisvaikuttavaan tekemiseen. Ymmärretyksi tuleminen ja myös omaksi itsekseen tuleminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja siitä samanaikaisuuden pedagogiikan keskustelussa on kyse.
Posted by Pekka Ihanainen at 2013-03-03 19:20
Lisääkö luottamus eriarvoisuutta?
"Jos et hoksannut ajoissa, tyydy siihen, mitä olet itse valinnut ja oivaltanut....!"
Posted by Katri Halkka at 2013-03-10 01:28