LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Menstruační cyklus

by Lída Bílková — last modified 2011-01-08 05:47
group: Czech Mill

Jméno a příjmení: Mgr. Lída Bílková
E-mail: bilkova.zsh@seznam.cz
Země: ČR
Název lekce: MENSTRUAČNÍ CYKLUS
Klíčová slova: menstruace, menstruační cyklus, vajíčko, vaječník, ovulace, děložní sliznice, oplodnění

Předmět: přírodopis
Věk vašich žáků: 14 let
Věkový rozsah použitelnosti lekce: 14 – 18 let
Název použitého LO (název v LRE, URL, země původu): The women's cycle http://celebrate.digitalbrain.com/celebrate/community/celebrate/resources/Hungary/biology/The%20women%27s%20cycle/home/

LO prohlížená během přípravy (název v LRE, URL, země původu): ---
Doba trvání lekce: 45 minut
Jméno školy: ZŠ Hanspaulka

Popis lekce:


Hodina byla realizována v přírodopisu v 9. ročníku ZŠ jako součást tematického celku Rozmnožovací soustava člověka. Navazuje na učivo Stavba a funkce ženských a mužských pohlavních orgánů, reprodukce člověka.


1. fáze

Napsala jsem na tabuli následující pojmy: pohlavní styk, spermie, vejcovod, děloha, oplodnění, těhotenství, menstruace.

Úkolem každého žáka bylo z těchto pojmů vytvořit logický a souvislý text. Žáci si ve dvojici sdíleli texty a poté je dobrovolníci přečetli celé třídě.


Následovalo společné ústní zopakování procesu reprodukce člověka, jeho závěrem jsme navázali na tematiku menstruace ženy.


2. fáze

Žák dostal pracovní text, který popisoval menstruační cyklus ženy, a přečetl si jej. Poté následovala práce s výukovým objektem. Ukázala jsem (opakovaně 2 – 3 krát) na dataprojektoru schéma menstruačního cyklu (http://celebrate.digitalbrain.com/celebrate/community/celebrate/resources/Hungary/biology/The%20women%27s%20cycle/home/ ) a žáci se pokoušeli na základě informací z textu toto schéma vysvětit – nejprve ve dvojicích, poté společně se třídou. Po ujasnění následoval zápis do sešitu.


3. fáze

Na závěr dostal každý žák pracovní list s následujícími otázky:

Jak se od sebe liší pojmy menstruační cyklus a menstruační krvácení?

Proč dochází v těle ženy k menstruačnímu krvácení?

K jakým změnám v těle ženy dochází v průběhu mestruačního cyklu?

Jaký vliv na psychický a fyzický stav ženy má období menstruačního krvácení?


Ústním ujasněním odpovědí v pracovním listu hodina skončila.

Animaci hodnotili žáci kladně, byla názorná a motivující.  


Creative Commons License