LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Mõistekaardi loomine tarkvaraga CmapTools

by Martin Sillaots — last modified 2011-03-15 19:09
group: MajandusÕpetajad

Selle juhendi eesmärk on selgitada mõistekaardi olemust ja tutvustada selle loomist programmiga CmapTools. Tarkvara kasutamist on illustreeritud näitega projekti eesmärgi täpsustamisest (WBS – Work Breakdown Structure).

 

Cmap on tarkvara mõistekaartide loomiseks. Tegemist on vabavara programmiga, mida võivad kasutada ja levitada kõik huvilised. Tarkvara on vabalt allalaetav aadressil cmap.ihmc.us.

 

Mõistekaart on graafiline skeem, kus erinevad sõnad on omavahel joontega ühendatud. Sellise skeemi eesmärk on luua ülevaade mingi valdkonna mõistetest. Skeem võib olla:

 1. tähekujuline , kus kõik sõnad koonduvad ühe keskse termini ümber;
 2. puukujuline , hierarhiline skeem, kus kõik sõnad kuuluvad ühe koondsõna alla;
 3. võrgustik , kus keskseid termineid võib olla rohkem kui üks ja alamsõnad võivad olla seotud mitmete koondsõnadega või teiste alamsõnadega.

 

Loodud skeeme nimetatakse enamasti mõistekaartideks (mindmap), kuid sõltuvalt nende välimusest või kasutusalast võib neil olla ka teisi nimetusi. Näiteks tähenduse kaart (concept map), võrgustik (network map).

 

Skeemi osad:

 1. sõlmed - enamasti sõnad, kuid lisaks sõnadele võivad sõlmedes asuda ka pildid või viited välistele failid ning internetilehtedele.
 2. niidid sõlmede vahel – seosed, sõltuvused, kuuluvused. Niidid võivad olla ühe või kahe otsaga nooled. Tavaliselt on niitidel ka nimed (näiteks „sisaldab”, „omab”, „on seotud”)

 

 

Skeemi alustamine

 1. Käivita programm CmapTools . Loodetavasti asub see kusagil Start menüüs.
 2. Cmaps-i Views aknas kontrolli, et oled Cpams in My Computer lehel
 3. Views aknas vali File menüüst New Cmap korraldus – avatakse aken uue skeemi loomiseks.

CmapTools Views

CmapTools Views aken uue kaardi alustamiseks või varem salvestatud skeemide avamiseks.

CmapTools deskdop

CmapTools tööaken. Esimese sõlme loomiseks tee tööaknal topeltklõps.

 

Esimese sõlme loomine

 1. Tee tööaknas hiire vasaku klahviga topeltklõps – luuakse skeemi esimene sõlm.
 2. Tee sõlme sees küsimärkide peal topeltklõps.
 3. Trüki sõlme nimi.
 4. Trükkimise lõpetamiseks klõpsi hiirega sõlmest väljas vabal alal.

CmapTools first node

Esimene sõlm CmapTools tööaknas

 

Teise sõlme ja seose loomine

 1. Uue sõlme loomiseks (koos seosega) tee sõlmel üks klõps.
 2. Aseta kursor noolte kujutisele sõlme kohal.
 3. Vajuta hiire vasak klahv alla ja hoia seda all.
 4. Sikuta uus kast tema soovitavasse asukohta.
 5. Trüki kastile nimi.
 6. Trüki seosele nimi.

CmapTools link

Kaks sõlme ja nendevaheline seos CmapTools tööaknas

 

Ülejäänud sõlmed

Teiste sõlmede loomisel võid valida, kas:

 1. uus seos algab olemasolevast sõlmest – uuele seosele tuleb lisada ka selgitus
 2. või olemasoleva seose peal asuvast selgitusest – uuele seosele selgitust lisama ei pea.

 

Ühenduse selgitavad tekstid võib kustutada (selgituse ala täielikult kustutada ei saa).

WBS näide

Kahetasemeline hierarhiline skeem (tagurpidi keeratud puu), kus kõik seosed lähtuvad ühe seose selgitavast tekstist.

 

Sõlmede suuruse ja asukoha muutmine

 1. Sõlmede suurus muutub automaatselt vastavalt sisestatud teksti suurusele
 2. Sõlmede asukoha muutmiseks tuleb hiirega võtta kinni sõlme (ristküliku) piirjoonest ja seda hiirega lohistada
 3. Mitme sõlme korraga tõstmiseks tuleb need kõik selekteerida - tõmba hiirega neid ümbritsev või osaliselt kattev mõtteline ristkülik.

WBS ja mõistekaardi näide

Kolmetasemeline puu CmapTools aknas.

 

Sõlmede kujundamine

Skeemi joonistamise käigus avatakse aken Styles . Kui see on suletud, saab akna avada Format menüüst käsuga Styles . Akna kaudu on võimalik kujundada skeemi:

 1. tekste – font, suurus, värv, joondus
 2. sõlmi (ristkülikuid) – värvi, kuju, taustapilti
 3. jooni – sõlmedevahelised ühendused ja ristkülikute piirjooned
 4. tausta – värv, pilt

CmapTools - styles window

CmapTools Styles aken, mis sisaldab vahendeid skeemi tekstide, sõlmede, joonte ja skeemi tausta kujundamiseks.

Sünnipäeva projekti WBS

Kujundatud skeemi näide. Kirjafondi suurusega on rõhutatud sõlmede tasemeid, värvide abil rõhutatakse sõlmedevahelisi seoseid.

 

Sõlmede või kogu skeemi taustaks võib sisestada ka fotosid, kuid see tegevus on üpris ebamugav. Eelnevalt tuleb fotodele anda (graafikatöötlus tarkvaraga) sobiv suurus – neid tuleb lõigata ja vähendada, sest Cmapis on seda tülikas teha. Seejärel tuleb fotod importida My Cmap kausta. Seda ei saa teha copy-paste meetodiga vaid Cmap Views akna File menüü Add Resources käsuga. Alles seejärel saab Styles akna kaudu sõlmedesse ja kogu skeemi taustale fotosid sisestada. Sõlme suurus muutub vastavalt foto suurusele, kuid seda võib Styles akna nuppude abil muuta.

 

 

Skeemi salvestamine

Skeemi salvestamiseks vali Cmap tööakna File menüüst Save Cmap (As)

Vaikimisi on salvestuskohaks My Documents kaustas paiknev My Cmaps alamkataloog. See koht sobib täiesti.

 

Skeemi avaldamine

Skeemi avaldamise all mõeldakse selle esitamist teistele vaatamiseks. Probleemiks on see, et vaatajate arvutis ei pruugi CmapTools tarkvara olla. Seepärast on lihtsaim ja lollikindlam viis skeemi avaldamiseks salvestada see pildina.

Pildi salvestamiseks:

 1. vali Cmap tööakna File menüüst Export Cmap As alamkorraldus Image File .
 2. määra salvestamiseks sobiv koht ja nimi.
 3. vali Files of type lahtrist PNG failitüüp.

 

JPG ei ole skeemide salvestamiseks sobiv (see on fotode jaoks). PNG on skeemi puhul parem, sest faili maht on väiksem ja joonise kvaliteet kõrgem kui JPG formaadis.

 

Pildina salvestatud skeemi avaldamine Google Dock keskkonnas.

Lõpuks tuleb pildina salvestatud skeem avaldada internetis. Näiteks sisestada see Google Docks tekstifaili ja dokument avaldada.

 1. alusta Google Docs-is uut dokument,
 2. trüki failile nimi,
 3. klõpsi Insert kontsul,
 4. klõpsi lingil Image ,
 5. näita, kuhu on skeem salvestatud – Browse ,
 6. OK .

 

Avalda dokument – Publish ja kui vaja kutsu inimesi koostööd tegema - Collaborate

 

 

 

Lisavõimalused

Vahel on vaja sõlme sisestada mahukam info, aga sõlme ala on väga väike ja piiratud. Cmap pakub võimalusi täiendavate tekstide ja muud liiki info sisestamiseks.

 

Lühiinfo

 1. klõpsi sõlmel hiire parema klahviga,
 2. vali kiirmenüüst Add Info ,
 3. sisesta või kopeeri tekst avanenud aknasse.

CmapTools - Add Info Window

Aken sõlmele lisainfo sisestamiseks.

 

Selliselt sisestatud tekst esitatakse lugemiseks, kui hiire kursor viia sõlme kohale.

 

Viide failile

 1. Klõpsi sõlmel hiire parema klahviga,
 2. vali kiirmenüüst Add Edit Links to Resources ,
 3. otsi oma arvutist - desktop - fail, millele soovid viidata,
 4. klõpsi nupul Add to List ja lisa see Cmap ressursside loetellu,
 5. selekteeri fail alumises ressursside loetelus ja klõpsi nuppu Update .

CmapTools - Edit Resources Links Window

Cmap aken failide valimiseks ja viitamiseks.

 

Selliselt viidatud failid esitatakse sõlme all väikese ikoonina. Lingid grupeeritakse failitüüpide järgi. Iga failitüübi jaoks on üks ikoon. Ikoonil klikkides avatakse loetelu failidest. Faili nimel klikkides avatakse faili sisu.

CmapTools - Node with file

Ikoonid sõlme all viitavad failidele. Nende avamiseks tuleb klõpsida ikoonil ja valida avanenud loetelust faili nimi.

Teaching and learning stories
Mõistekaart psühholoogias by ingauuekyla 09.01.2011
паскаль by anisol 09.01.2011
Mõistekaart by martinsillaots 16.08.2011

Creative Commons License