cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

MultimediaMaterial

    No tags

Nelinurgad (7.kl)

by Vilve Lepik — last modified 2011-04-11 12:31 Share

Nelinurgad

 

  1. Nelinurk on hulknurk, millel on neli külge.

a) trapets         - on nelinurk, millel on üks paar paralleelseid külgi

b) rööpkülik     - on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed

c) ristkülik        - on nelinurk, mille nurgad on täisnurgad

d) romb           - on nelinurk, millel on küljed võrdsed

e) ruut              - on ristkülik, millel on võrdsed küljed, samuti on ta romb, millel on nurgad täisnurgad.

 

Joonisel on esitatud 6 nelinurka. Anna neile nelinurkadele nimed.

Nelinurgad (7.kl) -nelin.JPG

2. Kuna nelinurka võib nimetada mitmeti, siis tekitab see segadust.

Otsusta, missugune lause on tõene, missugune väär. Mittetõene lause paranda õigeks.

 

a) kõik ruudud on ristkülikud               ………………….

b) mõni romb on ruut                           ………………….

c) kõik rööpkülikud on ristkülikud        ………………….

d) mõni trapets on rööpkülik                ………………….

e) kõik ruudud on rombid                    ………………….

f) kõik ristkülikud on ruudud                ………………….

 

 

3. Joonesta nelinurk etteantud kirjelduse järgi. Kui antud lause järgi ei ole võimalik nelinurka joonestada, kirjuta „võimatu” ja selgita, miks?

a)      ristkülik, mis ei ole ruut

b)      romb, mis ei ole ruut

c)      rööpkülik, mis ei ole ristkülik

d)      trapets, millel on neli võrdset külge

e)      ruut, mis ei ole ristkülik.