LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Õigekirjareeglid

by Hene Binsol — last modified 2011-01-08 05:50

1. Lause algab suure algustähega.

2. Lause lõppu paneme harilikult punkti.

3. Inimeste ja loomade nimed kirjutame suure algustähega.

4. Sõna algusesse kirjutame p, t, k.

5. Kui sõna kohta saab küsida mida teeb? kirjutame sõna lõppu -b .

6. Kui sõna väljendab, et kedagi või midagi on palju, kirjutame sõna lõppu -d .

7. Kui sõna kohta saab küsida mida teevad?, kirjutame sõna lõppu -d .

8. s -i kõrvale kirjutame k, p, t .

9. h kõrvale kirjutame k, t .

10. j on pikk ja sirge mees, seisab alati silbi ees , j-ile järgneb sõnas alati täishäälik . i jääb silbi lõppu või keskele või moodustab omaette silbi.


Kui neid reegleid ei rakendata kirjutamisel, siis juhtub nii, nagu allpool võib näha.

Õigekirjareeglid - vigadega töö.PNG

Teaching and learning stories
Harjutades kirjutama by hene 09.01.2011

Creative Commons License