LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

P-Stop projekto įsivertinimas

Pavadinimas:  P-Stop projekto įsivertinimas

Raktinis žodis : Tyrimas

Instrukcija : Rubrika skirta savarankiškam galutinio projekto rezultato įsivertinimui

Mokinių lygis : 7-8 klasės

Dalykas :  Gamtos mokslai, gegografija ir IKT

Įsivertinimo tipas : Ataskaita

 

 

4

3

2

Tema

Mano pranešimas glaudžiai susijęs su projekto tema. Ataskaita suprantama, atskiri teiginiai susiję ir dėsningai pereina vienas į kitą.

Mano pranešimas atspindi temą.

Mano pranešimas atspindi temą, tačiau kai kurie teiginiai nesusiję vienas su kitu.

Pranešimas turi daug temų, sunku išskirti pagrindinę.

Turinys

Mano pranešime pateikti faktai yra kruoščiai ištyrinėti. Pateiktos logiškos mokslinių tyrimų išvados.

Mano pranešime pateikti gerai ištirti faktai ir mokslinės išvados.

Mano pranešime yra keletas faktų, patvirtinančių išvadas.

Į mano ataskaitą neįtraukti faktai ir išvados. Arba pateiktos išvados, nepagrįstos moksliniais faktais.

Tyrimas

Mano atskaitoje pateikta informacija, surinkta iš daugelio visiškai patikimų šaltinių. Visi šaltiniai išvardyti.

Mano ataskaitoje pateikta informacija, surinkta iš daugelio gan patikimų šaltinių. Šaltiniai išvardyti.

Mano atskaitoje pateiktą indormaciją patvirtina tik vienas arba du šaltiniai. Šaltiniai paminėti neteisingai.

Mano pranešime informacija neparemta jokiais šaltiniais. Arba šaltiniai necituojami..

Interpretacija

Aš naudojuosi savo patirtimi ir žiniomis,  darydamas išvadas. Mano išvados yra paremtos tvirtais faktais.

Jos yra originalios ir logiškos.

Pateikiu keletą originalių ir logiškų išvadų. Mano išvados paremtos faktais.

Bandau daryti išvadas, bet kartais mano mintys yra nelogiškos ar nepagrįstos faktais.

Mano pranešime tik perfrazuojama informacija, kurią aptikau, darydamas tyrimą.

Struktūriniai ryšiai

Mano pranešime daug, logiškų ryšių tarp mano pranešime paminėtų temų, aktualių klausimų, ir asmeninės patirties.

Mano pranešime galima rasti pagrįstų ryšių tarp mano pranešimo ir informacijos.

Aš stengiuosi, kad ryšiai tarp mano pranešimo ir kitų temų būtų dėsningi,  tačiau  kartais sąsajos neturi prasmės.

Mano pranešimas nesusietas su kitomis temomis jokiais loginiais ryšiais.

Kūrybiškumas

Mano pranešimo kalba, funkcijos ir informacija, sukelia klausytojų susidomėjimą ir skatina juos diskutuoti....

Mano pranešimas turi funkcijas, kurios sukelia klausytojų susidomėjimą ir skatina juos diskutuoti..

Mano pranešimas turi keletą funkcijų, kurios sukelia klausytojų susidomėjimą.

Mano pranešimas yra nuspėjamas ir nestebina klausytojų.

Vaizdumas

Į savo pranešimą įtraukiu

keletą nuotraukų, žemėlapių, diagramų ir grafikų, kurie geriau leidžia paaiškinti temą. Grafikai yra aiškūs, tinkamai paženklinti, juos lengva interpretuoti.

Įtraukiu keletą nuotraukų, žemėlapių, diagramų ir grafikų, kurie susiję su mano tema.Klausyti

Skaityti fonetiškai

Aš įtraukiu į savo pranešimą kai kuriuos vaizdinius dalykus,  bet jie kartais painioja ir blaško dėmesį.

Klausyti

Skaityti fonetiškai

Aš neįtraukių vaizdinių dalykų į savo pranešimą, o tie, kurie yra,  yra klaidinantys ir nesusieti su tema.Klausyti

Skaityti fonetiškai

Įžanga

Mano pranešimo įžanga yra įdomi, patraukia klausytojų dėmesį ir iš karto sudomina mano pranešimo tema.

Mano pranešimas turi įžangą, kurioje yra aprašoma pranešimo tema.

Mano pranešimas turi įžangą, kurioje yra paminėta pranešimo tema.

Mano pranešimas neturi įžangos.

Informacijos pateikimas

Aš pateikiu mano pranešime informaciją taip, kad jis remiasi idėjomis ir padeda skaitytojams suprasti temą. Pavyzdžiui, aš pradedu su išsamia informacija ir pabaigoje pateikiu apibendrintus duomenis. Klausyti

Skaityti fonetiškai

Aš pateikiu informaciją mano pranešime taip, kad klausytojai gerai suprastų pranešimo esmę.

Aš pateikiu informaciją savo pranešime, tačiau kartais ji būna išmėtyta

Mano pranešime informaciją yra išmėtyta ir nestruktūrizuota. Klausytojui sunku suprasti, apie ką eina kalba.

Išvados

Mano pranešimo išvados suformuluptos įdomiai. Jos skatina klausytojus mąstyti ir toliau domėtis mano tema.

Mano pranešimo išvados susietos su tema.

Mano pranešimo išvados nesusietos su tema.

Mano pranešimas neturi išvadų.

Skyriai

Mano pranešimas suskirstytas į skyrius. Kiekvienas skyrius apibūdina vis kitą temą. Skyriai skirtingo ilgio.

Mano pranešimas suskirstytas į skyrius. Kiekvienas skyrius apibūdina atskirą temą.

Mano pranešimas yra suskirstytas į skyrius, tačiau skyriai yra kartais per ilgi arba per trumpi.

Mano pranešimas turi labai mažai skyrių.

Tekstas

Mano sakinių struktūra sudėtinga ir įvairi. Mano tekstas yra labai sklandus.

Daugumos mano sakinių  struktūra yra pakankamai sudėtinga. Tekstas yra rišlus.

Kai kurie mano sakiniai skamba vienodai. Aš stengiuosi sujungti savo sakinius į visumą, tačiau kartais tekstas atrodo nerišlus.

Mano sakiniai vienodi ir vienodo ilgio. Tekstas yra nerišlus ir ne visada suprantamas.

Kalba

Mano kalba rišli ir vaizdinga ir sugeba klausytojų sąmonėje sukurti vaizdus.

Mano kalba rišli ir vaizdinga ir sudomina klausytojus mano tema..

Aš stengiuosi kalbėti sklandžiai, kad galėčiau sudominti klausytojus savo tema.

Aš nesistengiu kalbėti vaizdžiai ir rišliai. Klausytojams nuobodu manęs klausytis.

Gramatika.

Mano pranešime nėra gramatinių ir skyrybos klaidų.

Mano pranešime yra kelios gramatinės ar skyrybos klaidos.

Mano pranešime esančios gramatinės ar skyrybos klaidos apsunkina pranešimo suvokimą.

Mano pranešime yra tiek dayg rašybos ir skyrybos klaidų, kad niekas nieko negali suprasti.

Apipavidalinimas

Mano pranešimas yra tvarkingas ir patrauklus. Aš naudoju įdomius šriftus, spalvas ir kitus tekstų apdorojimo įrankius, kad pagyvinčiau pranešimą.

Mano pranešimas yra tvarkingas ir patrauklus. Aš naudoju teksto formatavimo įrankius. Klausyti

Skaityti fonetiškai

Kai kurios mano pranešimo dalys neįdomios ir neišvaizdžios. Aš mažai naudoju teksto formatavimo įrankių.

Mano pranešimas neišvaizdus ir nuobodus.

 

Creative Commons License