LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Sootaimede jt sooteemade lingid.

by Ülle Klaasen — last modified 2011-05-16 18:52
group: Elukooslused

See õppematerjal koondab viiteid internetis kättesaadavatele materjalidele ja  fotodele soos kasvavate taimede kohta. Materjal on kasutatav 6. klassi loodusõpetuse tundides.

Madalsoo:

Madalsoo. Hot Potatoes. Pille Kaisel.

Madalsootaimed. Ristsõna. Pille Kaisel.

Soopihl, Potentilla palustris, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed

Soovõhk, Calla palustris, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed , flickr

Ubaleht, Menyanthes trifoliata, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed , flickr

Kollane võhumõõk, Iris pseudacorus, Virtuaalne herbaarium

Pilliroog, Phragmites australis, Eesti taimed

Paju, Salix, Eesti taimed

Sookask, Betula pubescens, Eesti taimed

 

Siirdesoo:

Tupp-villpea, Eriophorum vaginatum, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed

Soopihl, Potentilla palustris, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed

Rabamurakas, Rubus chamaemorus, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed , flickr

Harilik jõhvikas, Oxycoccus palusris, Virtuaalne herbaarium

Ubaleht, Menyanthes trifoliata, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed

Turbasammal, Sphagnum), Eesti taimed , flickr

Harilik mänd, Pinus sylvestris, Eesti taimed , flickr

 

Raba:

Rabataimed. Hot Potatoes. Pille Kaisel.

Rabataimed. Ristsõna. Pille Kaisel.

Turbasammal, Sphagnum), Eesti taimed

Kanarbik, Calluna vulgaris , fotodvikipeedia , Virtuaalne herbaarium , flickr

Küüvits, Andromeda polifolia, Eesti taimed , flickr

Harilik jõhvikas, (Oxycoccus palustris), Eesti taimed,
Oxycoccus Hill , vikipeedia
flickr

Sookail, Ledum palustre L. , Vikipeedia , flickr,   Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed

Kukemari, Empetrum nigrum , vikipeedia , flickr , Eesti taimed

Pohl, Vaccinium sect.Vitis-idaea (Moench) Koch , vikipeedia , flickr

Sinikas, Vaccinium sect. Vaccinium, Vaccinium uliginosum L, flickr

Mustikas , Vaccinium L., Vaccinium sect. Myrtillus Dumort. , foto , flickr

Ümaralehine huulhein, Drosera rotundifolia, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed

Rabamurakas, Rubus chamaemorus, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimedflickr

Tupp-villpea, Eriophorum vaginatum, Virtuaalne herbaarium , Eesti taimed , flickr

Harilik mänd, Pinus sylvestris, Eesti taimed

Töölehed:

Turbasammal  - Ivo Kajak

Turvas - Kati Lillemets

Lahedaid loomi rabas. Jaana Kangro.

Esitlused:

Eesti sood. Power Point. Ivo Kajak.

Sood ja rabad. Power Point esitlus. Ülle Klaasen.

Sooturism. Power Point.  Aivar Ruukel, Algis Martsoo.

Rabataimed - Pirjo Kuldkepp

Soo. 54 slaidi - ?

Soode teke. Rita Selgis. PILOT.

Harilik mänd männikus ja rabas. Jaana Kangro. PILOT.

Mänd. Viktoriin. Jaana Kangro

Elukooslused .  Merli Hallik.

Soo- ja rabataimed . Lea Lints.

Sügisese rabametsa võlu ja valu. Eha Kaukvere.

Madalsoo, siirdesoo ja raba erinevused ja elustik. Veekogude ja soode kaitse .  Sirje ja Georg Aher.

Tunnikava

Soo. Kai Võlli.

Teaching and learning stories
Soo by klaaseny 09.01.2011
Creative Commons Attribution-ShareAlike License