LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Vilniaus Gabijos gimnazijos projektas "Aš - mažasis senamiesčio keliauninkas" pagal scenarijų "Papasakok istoriją". Mokytoja Rita Adomonienė.

by Rita Adomonienė — last modified 2013-04-19 20:49
group: iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)

Projekte dalyavo:  1d klasės mokiniai.

Mokinių amžius: 7-8 metai.

Projekto tinklaraštis:

http://lutute.jimdo.com/tarptautiniai-projektai/itec-projektas-4-ciklas-vilniaus-senamies%C4%8Dio-gatvel%C4%97mis/informacija-d%C4%97l-itec-projekto-popplet-programa/

Popplet - minčių žemėlapiai, pasakojimai: 

http://lutute.jimdo.com/tarptautiniai-projektai/itec-projektas-4-ciklas-vilniaus-senamiesčio-gatvelėmis/pirmokų-popplet-ai/

Prezi - istorija "Pažink Vilniaus senamiestį"

http://prezi.com/qobkghd1jbrw/untitled-prezi/?kw=view-qobkghd1jbrwrc=ref-13735194

Paint - piešinys kaip tiksli fotografijos kopija

http://lutute.jimdo.com/tarptautiniai-projektai/itec-projektas-4-ciklas-vilniaus-senamiesčio-gatvelėmis/pirmokų-piešiniai-paint-programa/

Filmas "Senamiesčio gatvelėmis"

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embeddedv=j7GMuPe3-rQ #!

Projekto rezultatas:

1. Išbandyti nauji IT įrankiai.

2. Sužinota Vilniaus senamiesčio istorija, aplankyti svarbiausi architektūriniai statiniai.

3. Sukurti Popplet'ai- interaktyvūs pirmokų pasakojimai

4. Išmokta orientuotis pagal žemėlapį

5. Reflektuota TeamUp įrankio pagalba

Creative Commons License