cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

გაკვეთილი გეგმა –ფიზიკა

by nazikmosoyan — last modified 2012-02-28 18:53 Share

Առարկա

 

 

Ֆիզիկա

Դասավանդող

 

Նազիկ Մոսոյան

Դասարան

 

I x-րդ դասարան

Դասի ՛թեման

 

Ատոմի կարուցվածքը:

Աշակերտների  քանակը

 

 

13

Դասի նպատակը

1, Տալ ընդհանուր գաղափար նյութի, ատոմի կառուցվաքի մասին:

Մեթոդական պարագաներ

Նկարներ, ցուցապաստառնէր, տարբեր մանրակերտեր, համակարգիչ:

Ակտիվություններ

 

Կատարել թեսթային աշխատանք:   10 ր

Դասի ընթացքը

1.Տեղեկություններ տալ հին աշխարհի ատոմիստների պատկերացումների մասին:

2.Տալ մոլեկուլի , ատոմի և  լիցքավորված մասնիկների, միջմասնիկային տարածությունների  գաղափարը:

Տնային առաջադրանք

Հանձնարարել սովսրել թեման և կատարել վարժություններ:

Դասի արդյունքը

 

Հասել եմ նպատակին:


Armenian

Creative Commons License