cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

გაკვეთილის გეგმა-ისტ

by gevorgchragyan — last modified 2011-11-22 20:58 Share

Դասի  առարկան

Ինֆորմատիկա

Դասարանը

VI -   տարրական

Դասավանդող  ուսուցիչ

Գևորգ  Չրաղյան

Աշակերտների  քանակը

16

Դասի  թեման

Ինֆորմացիայի  կոդավորումը

Դասի  տևողությունը

40 րոպե

      Դասի     նպատակը

.Աշակերտները  կկարողանան   բացատրել  ինֆորմացիայի  կոդավորման  կարևորությունը:

.Ինքնուրույն  կոդավորել  որոշ  ինֆորմացիաներ

Դասի  կահավորումը

.Համակարգիչ

.Թուխթ

.Գրիչ

.Գրատախտակ

.Կավիճ

Դասի  ընթացքը

.Տնային  առաջադրանքների     կատարելիության  ստուգումը(4րոպե)

.հարցերի  միջոցով  ամփոփել  հին  նյութը(5րոպե)

.Նոր  նյութի  հաղորդումը    (15րոպե)

.Աշակերտների  օգնությամբ      վարժությունների  լուծում   նոր  նյութի  վերաբերյալ(8րոպե)

 

Ակտիվություններ

Անհատական աշխատանք

Օգտվելով  հայկական և  վրացական  այբուբենից   կոդավորել  իրենց  անուննեեը  ըստ  այբենական  համարների(8րոպե)

Գնահատում

Գնահատել  աշակերտներին  հետևյալ  չափորոշիչի  համաձայն(3րոպե)

Տնային  հանձնարարություն

Տրված  բառերից   կազմել   անագրամներ(2րոպե)


Armenian

Creative Commons License