cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

გაკვთილის გეგმა – სომხური ენა

by kishmishbandikjan — last modified 2011-11-14 23:07 Share

1

Առարկա

                                    Հայոց լեզու

 

2

Դասարան

                                         6-րդ

 

3

ՈՒսուցիչ

Քիշմիշ   Բանդիկյան

 

4

Աշակերտների քանակը

                                      16

 

5

Դասի տևողութ յունը

                              45 րոպե

 

6

Դասի թեման

Բառի բազմիմաստությունը

 

7

Դասի նպատակը

   Աշակերտները կկարողանան  միմյանց տեղեկություններ փոխանակել

օգտագործելով  տարբեր բառեր:Այնուհետև ուսուցչի օգնությամբ  կտան տվյալ բառերի բացատրությունը, թե որ բառը քանի իմաստ կարող է արտահայտել:Նրանք  կիմանան,

որ բառեր կան, որոնք միայն մեկ իմաստ են արտահայտում:Իսկ բառեր էլ կան, որոնք մեկից ավելի իմաստ են արտահայտում:   

 

8

Պարագաներ

Գրիչ, տետր,քարտեր

 

9

Դասի ընթացքը

.Տնային առաջադրանքի ստուգում:

.Անցած թեմայի ամփոփում:

.Նոր նյութի հաղորդում:

.Աշակերտները կդիտեն դասագրքում  տրված բաոերը և ուսուցչի օգնությամբ կտան տվյալ

բառի տեսակը:

    Աշակերտները կկարդան ուսուցչի կողմից հանձնարարված փոքր չափսի  տեքստ,կգրառեն  տվյալ տեքստում եղած մենիմաստ և բազմիմաստ բառերը:

 

 

10ր

10

Ակտիվությունները

 1.Ընդհանուր աշխատանք

.Աշակերտներին հանձնարարվում է մի որևէ նախադասություն, որ կանվանի ուսուցիչը բնութագրել համադասարանցու.

օրինակ`Ինչպիսի ձեռքեր ունի Արամը:

Աշակերտները տվյալ նախադասությունը կարող են տարբեր կերպ կազմել, ավելացնելով մենիմաստ և բազմիմաստ բառեր:

2.Խմբային  աշխատանք

.Աշակերտներին բաժանել խմբերի և հանձնարարել քարտերի բառերը դասավորել ըստ իրենց արտահայտած իմաստի:Սրան կարելի է նույնիսկ խաղի տեսք տալ:Աշակերտներին բաժանել երկու թիմերի, որոնք կմրցեն  միմյանց հետ:

.ՈՒսուցիչը դիմում է թիմերից մեկին, արագ անվանում է

բառ,թիմի անդամներից մեկը, որին կմատնանշի ուսուցիչը,

 պիտի ասի համապատասխան բառի իմաստը; նա ով կսխալվի, դուրս է գալիս

խաղից;Հաղթող է մնում այն թիմը, որում ավելի շատ խաղացող կմնա:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Գնահատում

Բացատրել  թերությունների մասին, ինչպես նաև գովեստի խոսք ասելով գնահատել:Նայել հետևյալ չափորոշչին

12

Տնային հանձնարարություն

Կատարել դասագրքում եղած համապատասխան  վարժությունները:


Armenian

Creative Commons License