cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

Projektioppiminen / oppimisprojekti

by Teemu Leinonen, Jukka Purma — last modified 2011-01-09 03:41
group: LeMill development uudet menetelmät
Share

Opintoprojekti / projektioppiminen on opetus- ja oppimismenetelmä jossa opiskellaan toteuttamalla samantapainen projekti kuin mitä alan ammattilaiset tekevät. Menetelmä on yleinen mm. luonnontieteiden, taiteen ja suunnittelun (design, arkkitehtuuri jne.) opetuksessa mutta sitä voidaan käyttää myös monen muun oppiaineen yhteydessä.

Opintoprojekti tai projektioppiminen jaetaan vaiheisiin ja vaiheet suoritetaan järjestyksessä. Viisi päävaihetta ovat:

1. Projektin suunnittelu 2. Ideoiden luonti 3. Tulosten tai tuotteiden valmistamiseksi tehtävä työ. 4. Disseminaatio ja projektin tulosten esittäminen 5. Projektin tulosten arviointi Tämä artikkeli on nysä, voit auttaa LeMill-yhteisöä jatkamalla tätä.


yhdessä tekeminen, projekti, ryhmätyö, suunnittelu, tuote, taide


Finnish

Creative Commons License

Teaching and learning stories
LeMill esittely by jukka 01.04.2011
Mediakasvatus 1 by Teemu 09.01.2011