cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

რიცხვი 10,ციფრი 10

by irina zaqareishvili — last modified 2011-01-09 03:11 Share

kvჯგაკვეთილის გეგმა

რიცხვი 10, ციფრი 10

swavl სწავლების საფეხური

sagan ინტეგრირებული საგნები

integri

დაწყებითი 1 კლასი

  • მათემატიკა_2 საგაკვეტილო საგანი

ქართული, ხატვა, მუსიკა, ბუნება,შრომ

მოსწავლეთა რაოდენობა 28 მოსწავლე

A aq

ბავშვები გაეცნონ რიცხვს -10 და დაითვალონ პირდაპირ,გაგრძელებით და უკუთვლით.

გაიხსენონ დაწერონ დაფაზე შესწავლილი ციფრები,დაწერონ დაფაზე , ან აჩვენონ ე. წ. მატაოთი

გააკეთონ ციფრის შესაბამისი გროვები.

ინტეგრირება ქართულთან :

1.წავუკითხავ პატარა ზღაპარს: ,,ზღაპარი ციფრებზე,(ზღაპარი ყველა მოსწავლეს dაურიგდება ფურცელზე ამობეჭდილი)

დაფაზე გაკრულია ნახაზი___უნდა დაასახელონ, რომელ ასოსთან რა ციფრი წერია ან პირიკით

გაიხსენებენ აღაპარს ,,სამი გოჭი, ,,წიქარა და სხვ.

გაიხსენებენ ანბანის მერამდენე ასოა ა, თ და

G

ინტეგრირება ხატვასთან

ბავშვები ხატავენ და აფერადებენ ციფრს--10

ინტეგრირება მუსიკასთან

ბავშვები გაიხსენებენ შესწავლილსიმღერას ,,დო. რე, მი"(პროექტორზე ბავშვები უსმენენ ამ სიმღერას, უსმენენ და თან მღერიან)

რადგა ნაც სიმღერა 7ანზეა აქვე ფიქრობენ და აფიქსირებენ აზრს როგორ მივიდნენ 7დან 10მდე.

ამ დროს მიდის ორწუთიანი თამაში ,,მატარებელი" 10 ბავშვი რიგში დგება, მე8, მე9, მე10 ,,ვაგონი" ხელს აწევს. მიდის ზეპირი ანგარიში 7+3=10.

ინტეგრირება ბუნებასთან

აქ ბუნების მოვლენების გამომხატველი სიტყვებით(წვიმა, თოვლი, ქარი) შეავსებენ კროსვორდს.

ინტეგრირება შრომასთან

სახლში გამოძერწავენ , ან გამოჭრიან 10ანს და დააკრავენ მუყაოზე.

აქ ბუნების მოვლენების გამომხატველი სიტყვებით(წვიმა, თოვლი, ქარი) შეავსებენ კროსვორდს.

ინტეგრირება შრომასთან

სახლში გამოძერწავენ 10ანს , ან გმოჭრიან ფერადი ქაღალდისგან და დააკრავენ მუყაოზე.

თითოეული აქტივობების დროს ბავშვები მსჯელობენ, კითხვა-პასუხის რეჯიმში აკეთებენ ანალიზს.

ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი / ინდიკატორები

მათემატიკა

I.1. მოსწავლე ერთმანეთს უსაბამებს რიცხვებს, რიცხვით სახელებს და რაოდენობას.

1.2. მოსწავლე იყენებს რიგობრივ რიცხვით სახელებს და რიცხვებს როგორც ჭდეებს

1.3. მოსწავლე აკავშირებს თვლას, რიცხვებს შორის დამოკიდებულებებს და შეკრება-გემიკლების მოქმედებებს ერთმანეთთან.

ბუნება

1.7. მოსწავლე ახასიათებს სეზონურ მოვლენებს

ქართული

1.5. მოსწავლე სათანადოდ აღიქვამს წაკითხული მარტივი ტექსტის შინაარსს.

თანმიმდევრობა

გაკვეთილს ვიწყებ მოთელვით,ირთვება პროცესორი და ვრთავ სიმღეას , რომელსაც ბავშვებიც აყვებიან. მოსწავლეებს ,,მარაოთი ვუჩვენებ ციფრებს და ისინიც შესაბამისად ასახელებენ...ითვლიან.

მოსწავლეებს ვურიგებ წინასწარ გამზადებულ ფურცლებს, სადაც დაბეჭდილია ზღაპრის ტექსტი(ტექსტი მცირე ზომისაა) შემდეგ მოსწავლეებს ვუკითხავ ზღაპარს.


,,ზღაპარი ციფრებზე:

არც ერთ ციფრს არ უნდოდა ნულთან მეგობრობა .

_შეხედეთ ერთი რა მსუქანი და სულელია. დამეკარგე აქედან!_ეუბნებოდა ამპარტავანი ცხრიანი ნულს.

_ჰა,ჰა,ჰა ხარხარებდა რვიანი, ჩემთან გინდა მეგობრობა? ვითომ ცხრიანზე ნაკლეი რითი ვარ?

დაღონდა ნული

ბოლოს შვიდიანს მიადგა, მაგრამ შვიდიანმა პასუხის ღირსადაც არ ჩათვალა. მწარედ ატირდა ნული. ექვსიანს სეეხვეწა,_ჩემთან იმეგობრეო. ექვსიანმა უპასუხა:_ ვინა გგონივარ ,ყირაზე რომ დავდგე ცხრიანად ვიქცევი და შენ დაგიმეგობრდები?

ხუთიანმაც უარი უთხრა, ოთხიანმაც, სამიანმაც და ორიანმაც.

სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი ნული, კლდეზე უნდა გადაჩეხილიყო,რომ ერთიანმა გამოიარა:

_რატომ ტირი, ვინ გაწყენინა?

ნული მოუყვა, როგორც მოექცნენსხვა ციფრები. ერთიანი გადაეხვია , აკოცა და უთხრა: _ერთად ვიყოთ,ბოლოს და ბოლოს, ჩვენს შორის დიდი განსხვავება არ არის. არც მე მწყალობენ მაღალი ციფრები.დაიცადონ მალე მიხვდებიან ჩვენ ფასს!

ასე დამეგობრდნენ ერთიანი და ნული და გადაიქცნენ ათიანად.

დაინახეს რა სხვა ციფრებმა ერთიანი და ნული ჩვენზე მაღლა დგანანო,სულ ცოფები ყარეს.დაიწყეს ნულების ძებნა და მონახეს კიდეც.

როგორც კი ცხრიანმა ნული ამოიყენა გვერდში და ოთხმოცდაათად გადაიქცა, ცხვირი წინწნდელძე მაღლა ასწია.სხვა ციფრებმაც იგივე გაიმეორეს და ერთიანსა და ნულს დაცინვა დაუწყეს.

მაშინ ნულმა თავის და ამოიყენა გვერდში და იქცა ასად... ასე გაგზავნეს ნულები სხვა მაღალმა ციფრებმა დების ,დეიდები და ბებიების მოსაყვანად. ამის შემდეგ გრძელდება და გრძელდება ეს შეჯიობრი. დასასრულს კი ბოლო არ უჩანს, ნული ხომ უსასრულოდ ბევრი ქვეყანაზე.

ტექსტის წაკითხვიოს შემდეგ ბავშვები მსჯელობენ და აკეთებენ ანალიზს. ითვლიან ათამდე, ასევე უკუთვლით, ითვლიან განგრძობით. ხდება ზეპირი მიმატება -გამოკლება 10ის ფარგლებში. ანგარიშობენ ჩხირებით, საანგარიშოს საშუალებით, სხვადასხვა საგნებით აკეთებენ ციფრის შესაბამის გროვებს.

ამავე დროს დაფაზე გაკრულ სქემაზე მოსწავლეებმა უნდა მოძებნონ მათი გროვის შესაბამისი ციფრი და იქვე ამოიკიტხონ შესაბამისი ასო, რომელიც დაკავშირებული იქნება მოცემულ ციფრთან.(ას არის სქემა სადაც ასოები და ციფრები განლაგბული არიან წრეზე ,ერთმანეთის პარალელურად. ამ სამუშაოს შესრულების დროს ბავშვები მოტივირებულნი არიან და ხალისით აკეთებენ მიცმულ დავალებას). ფიზკულტურული წუთის შემდეგ მივმართავ ბავშვებს , გაიხსენონ ზღაპრები სადაც ციფრებს მოიხსენიებენ_ ,,სამი გოჭი , აქ ხდება მოკლე განხილვა მათ მიერ;გოჭებს სახელებს უცვლიან და არქმევენ:,,პირველს , ,,მეორეს , ,,მესამეს . ასევენ იხსენებენ _,, წიქარას__ კერძოდ იმ მომენტს, როცა ხარი რქებით ამტვრევს ცხრა კარს, მსჯელობენ სიტყვაზე ,,ცხრაკლიტული-ხმარობენ ტერმინებს: პირველი , მეორე მესამე, მეოთხე და ა.შ.

ამის შემდეგ მოსწავლეებს ვურიგებ ბარათებს,რომელზეც ციფრები წერია(თამაში -,,მატარებელი). ბავშვებს მივმართავ:_,,ვაგონებო ააწყვეთ მატარებელი!

ვინ არის პირველი ,,ვაგონი? მეორე?გია რომელი ,,ვაგონია? ნინო?

_გაკვეთილის დასაწყისში ჩვენ მოვისმინეთ სიმღერა, რომელი რიცხვი გესმოდათ ამ სიმღერაში? --- 7

_რამდენი აკლია 7-ს 10მდე? ბავშვები ადგენენ მაგალითს

7+3=10

ბავშ ვებს ვთხოვ ფურცელზე ,,დახატონ 10 და გააფერადონ, ზოგი ხატავს , ზოგი ფურცელზე აწებებს ფერადი ქაღალდისგან გამოჭრილ ათ ცალ ფიგურას, ზოგი დახატავს 10 სამკუთხედს( გამოჭრილი ფიგურები ურიგდებათ ჩემს მიერ). ეს მუშაობა ხდება ჯგუფებში .

ემდეგ ხდება მათემატიკური კროსვორდის შევსება,ვერტიკალურად უნდა მივიღოთ სიტყვა

ათი


Bეს სამუშაო კეთდება დაფაზე. შემდეგ ხდება რვეულებში გამოწერა.

საპრეზენტაციო დაფაზე მოსწავლეებს, განტვირთვის მიზნით, ვუჩვენებ წინასწარ მომზადებულ მასალას და ვასმენინებ სიმღას _ ,,ატა-ბატა(ასევე ,, დჯ, გოგას გაკვეთილიდან)

ამის შემდეგ ვავაებ ბავსვებს:

გააკეთონ თვალსაჩინოება სიმღერის მიხედვეთ(სიმღერა ამის საშუალებას იძლევა)

გამიძერწონ 10 და დააკრან მუყაოზე.

Sefasშეფასება

ვსვამ რამდენიმე საკონტროლო კითხვას.

ასევე, მ,ოეწონათ თუ არა გაკვეთილი და რატომ?

რა დაამახსოვრდათ განსაკუთრებით?

ვინ იყო ყვე;აზე აქტიური?

saklaსაკლასო მენეჯმენტი/საგანმანათლებლო რეურსები.

/saganma

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35წთ. +35წთ.

ზღაპარი: ,, ზღაპარი ციფრებზე (გაზეთი კვირის პალიტრა(2/08/09)

ჩემს მიერ დამადებული ბარათები, ასევე მარაოები , საანგარიშე, ჩხირები, სუფთა ფურცლები,წებო ,/კრატელი

პლაკატები,ღილები ან ლობიოს მარცვლები

კომპიუტერი, პროექტორი,ინტრნეტი:http://bastibubu.ge/pages/djgoga/djgoga.html

maTematika: ozolda xuciSvili, moswavlis rveuli, zRaprebis qseroaslebi.

kompiuteri proeqtoriTa da saprezentacio dafiT.

T v a l s a C i n o e b a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

w

v

i

m

a

T

o

v

l

i

q

a

r

i

daTvale varskvlevebi

r e b u s i

sa-10, kam- 10, sur-10

g r o v e b i

romeli ujra araa gaferadebuli?


Georgian

Creative Commons License