cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

Työpaja

by Tarmo Toikkanen — last modified 2011-01-09 03:13
group: AVO-koulutus
Share

Työpaja tarkoittaa konkreettisesti pajaa, jossa työstetään jotain, vaikkapa metallia. Opetuskäytössä työpajalla tarkoitetaan tilannetta, jossa oppijat konkreettisesti työstävät jotakin aihetta, samalla oppien.

Työpajassa voidaan työskennellä yksin, pareissa tai pienryhmissä. Työmenetelmiin kuuluvat keskustelu, kokeileminen ja iteratiivinen työskentely.

Työpaja mahdollistaa uuden käsitteen kokemisen ensin konkreettisesti ja vasta myöhemmin teoreettisella tasolla. Tämä vahvistaa oppimista, helpottaa ymmärrystä ja lisää motivaatiota. Erehtyminen on sallittua ja jopa toivottua.

Opettajan rooli työpajassa on enemmän opastava kuin tietoja jakava. Täten työpajatyöskentely sopii yhteisöllisiin ja aktivoiviin lähestymistapoihin.

Hyvässä työpajassa uudet käsitteet pitäisi ensin kohdata konkreettisesti, sen jälkeen piktoriaalisesti ja lopuksi symbolisesti. Työpajan vetäjän tehtävänä on suunnitella työpaja siten, että nämä vaiheet toteutuvat.

Monissa tilaisuuksissa näkee käytännön, jossa kaikille yhteistä esitelmää seuraa pienempiä "työpajoja", joihin osallistujat jakautuvat, mutta jotka eivät ole muodoltaan työpajoja vaan muistuttavat enemmän luentoja.


http://


harjoittelu, kokeilu, motivaatio, paja, ryhmätyö, työpaja, workshop, aktivointi


Finnish

Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Teaching and learning stories
Työpaja: Creative Commons -lisenssit by tarmo 09.01.2011
ITK10-some-työpaja by tarmo 09.01.2011
Sosiaalisen median koulutuspäivä by tarmo 09.01.2011